„Vylepšená“ Biblia

„Oslavovať ťa budem preto, že som hrozne a predivne utvorený. Predivné sú tvoje skutky, a moja duša to zná veľmi dobre.“ (Žalm 139, 14)

Kazateľ v jednom zbore urobil chybu, keď deň pred bohoslužbou prezradil dvom chlapcom, ktorú časť Biblie bude čítať ráno na bohoslužbe. Keď na chvíľu odišiel z miestnosti, chlapci zlepili dve stránky v jeho Biblii. Na druhé ráno čítal kazateľ záznam o stavbe korábu. Začal čítať na prvej stránke dolu toto: „A keď mal Noach 120 rokov, vzal si manželku, ktorá bola…“ – obrátil stránku a pokračoval: „300 lakťov dlhá, 50 lakťov široká a 30 lakťov vysoká. Bola z góferového dreva, zvonku i zvnútra pokrytá smolou…“ Zrazu sa zháčil a chvíľu bolo ticho. Potom začal čítať stať ešte raz. Ale na tomto mieste sa znovu celý zmätený zastavil. Keď si text prešiel ešte raz, povedal: „Milovaní, Bibliu som prečítal už mnoho, mnohokrát, ale toto je prvýkrát, čo som sa dočítal niečo také. Verím však, že Biblia na každej svojej stránke hovorí pravdu. Preto nám aj toto posolstvo môže poslúžiť ako dôkaz o tom, že sme strašne a predivne utvorení!“

„Čím je človek múdrejší, tým pokornejším sa stáva.“ (O. F. Babler)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 11