Teraz je príhodný čas

Jedno malé dievča muselo často chodiť  do pivnice po zemiaky. Jedného dňa bol otec pri tom, keď vyberalo zemiaky. “ Čo to robíš?“ opýtal sa jej. “ Snažím sa vyberať čo najmenšie zemiaky, aby sme ich mohli použiť a neskôr  budeme mať tie najväčšie“, povedala.  Otec sa zasmial, vzal jej zemiaky z rúk a vysypal ich naspäť. “ Nezdá sa ti, že ak  to budeš robiť takýmto spôsobom, budeme stále jesť iba malé zemiaky? Vyber tie veľké! Tie najlepšie, čo dnes môžeš zjesť! Tak budeme vždy jesť tie najväčšie zemiaky.“

Nemali by sme odkladať to najlepšie, čo môžeme spraviť dnes, na neskôr – „príležitosť budúcnosti“ nemusí nikdy prísť. k sa snažíme žiť čo najlepšie  už teraz, nemusíme sa trápiť o to, čo budeme schopní zvládnuť neskôr.  TERAZ SA ROZHODNI PRE TO NAJLEPŠIE  A VŽDY LEN PRE TO NAJLEPŠIE!

“ Dobre  viem, že tento svet prejdem iba raz. Kiežby som preto vykonal každú dobrú vec, ktorú môžem vykonať a preukazoval v každom okamihu dobrotu svojím spolublížnym. Kiežby som využil každú príležitosť , pretože touto cestou už nikdy znovu nepôjdem.“/ Stephen Grellet/

“ V príhodný čas som ťa počul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa teraz deň spasenia!“ 2.Kor.6,2

Pridaj komentár