Športový talent

„On dáva ustalému silu a tomu, kto nemá vlády, hojne udeľuje moci. Mládenci ustávajú a zomdlievaju, junáci ťažko kelsajú; ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily; vznášajú sa na perutiach ako orli; bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú.“ (Izaiáš 40, 29-31)

Oksana sa narodina tri roky po katastrofe jadrovej elektárne v Černobyle s vrodenými chybami. Na rukách mala päť prstov, ale žiadne palce, na nohách o jeden prst viac. Ľavú  nohu mala o 15 cm kratšiu a na nohách jej chýbali dôležité kosti. Sedem rokov strávila v detských domovoch pre invalidov, na ktoré nerada spomína. Potom si ju adoptovala Američanka Gay Mastersová, ktorá nemohla mať deti. Jej zdravotný stav bol však veľmi vážny. Lekári jej ako deväťročnej museli amputovať nohu nad kolenom. Gay si všimla, že práve pohyb a šport liečia dcérine ťažké spomienky na detstvo a tak ju zapísala do veslárskeho klubu. Šport ju podržal psychicky aj vtedy, keď ako 14-ročná musela podstúpiť amputáciu druhej nohy. Napriek tomu sa Oksana prejavila ako multišportový talent – venovala sa veslovaniu, lyžovaniu, biatlonu i bicyklovaniu. Dnes patrí medzi paralympijskú špičku. Zo zimných aj letných paralympijských hier si do dnešného dňa odniesla jednásť medailí.

„Zmyslom života je dať životu zmysel.“ (Viktor Frankl)

Zdroj: Kurzy pre život 2023