Rada do života

„Počúvaj a prijmi moje výroky, syn môj, a znásobia sa ti roky života. Poúčam ťa o ceste múdrosti, vediem ťa po chodníkoch počestnosti. Keď kráčaš, neskrátia sa tvoje kroky, keď budeš utekať, nepotkneš sa. Drž sa pevne výchovy, nepusti sa jej, zachovávaj ju, veď ona je tvoj život.“ (Prísl. 4,10-13)

Starý otec malého Janka bol niečo ako filozof. Nikdy nepremeškal príležitosť odovzdať svojmu vnúčikovi kúsok zo svojej životnej múdrosti vo forme dobrej rady.

„Janko môj,“ prihovoril sa mu jedného dňa, „pamätaj si, hlúpi ľudia sú si istí, ale múdri často váhajú.“

„Si si tým istý, starý otec?“ spýtal sa Janko.

„Áno, chlapče,“ povedal starý muž, položiac ruku na chlapcovu hlavu, „som si tým absolútne istý!“

„Všetkým, čo rozprávaš, hovoríš o sebe, aj keď hovoríš o iných.“ (V.M.Hugo)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 9