Pozri na seba

„Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia; a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú.“ (Mat. 5,44)

Nenáhli sa tvrdiť, že tvoj nepriateľ je zlý človek len preto, že je to tvoj nepriateľ. Možno je tvojím nepriateľom preto, že si myslí, že si zlý. Alebo sa ťa možno bojí preto, že cíti, že ty sa bojíš jeho. Keby mal dôvod myslieť si, že ho dokážeš mať rád, možno by nebol viac tvojím nepriateľom. Nenáhli sa tvrdiť, že tvoj nepriateľ je aj Boží nepriateľ len preto, že je to tvoj nepriateľ. Azda je tvojím nepriateľom práve preto, že na tebe nemôže nájsť nič, čo by oslavovalo Boha. Možno sa ťa bojí preto, že nemôže nájsť v tebe nič z Božej lásky, Božej dobroty, Božej trpezlivosti, Božieho milosrdenstva a pochopenia pre slabosti ľudí. Nenáhli sa odsúdiť človeka, ktorý už neverí v Boha. Pretože to môže byť práve tvoj chlad, tvoje lakomstvo, tvoja priemernosť, tvoj vzťah k majetku, tvoje túžby a tvoje sebectvo, ktoré zničili jeho vieru. (Thomas Merton)

„Sme ako Mesiac. Máme svoju tmavú stranu a nechceme, aby ju niekto videl.“ (Mark Twain)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č.16