Pamätník stvorenia / l. časť/

V každom náboženstve ľudia niečo uctievajú – svätyne, mestá a dokonca aj ľudí.

Bozkávajú svätú zem, napínajú uši, aby začuli slabiky z úst  svätých mužov, ponárajú sa do svätej vody. Sú to hmotné, hmatateľné sväté  predmety, ktoré môžu vidieť, uctievať, cítiť. V biblickej knihe Genesis  však nebola za svätú označená ako prvá  – nejaká vec, nejaký kopec, svätyňa nalebo iné miesto  –  ale   č a s o v ý  úsek –  s i e d m y   d e ň !  “ A  Boh požehnal  siedmy deň a posvätil ho.“ /Gen. 2,3/ Slovo posvätil je preložené z hebrejského qadosh , čo znamená  “ oddeliť pre svätý účel“.  A Hoci sa stvorenie týkalo neba, zeme, vtákov, mora a zemskej zvere, všetkých tých vecí v priestore –  bol to  ČAS – a NIE  PRIESTOR  , ktorý sám Boh prehlásil za požehnaný a svätý na  p r v o m   mieste!  Toto jednanie dáva zmysel , vedľa priestoru je totiž čas rozmerom,  v ktorom Božie stvorenie – nebo, zem, vtáctvo, more a pozemská zver – existuje.

       Keby Boh posvätil jedno špecifické miesto, nebolo by ľahko dostupné pre všetkých ľudí. Museli by cestovať, aby mohli oslavovať Boha.  Ale čas – p r i ch á d z a     k    n á m ,  miesto toho aby sme my chodili za ním. Jedenkrát za týždeň , rýchlosťou viac ako tisíc míl za hodinu / čo je rýchlosť, ktorou sa zem otáča okolo svojej osi/, obehne sobota zemeguľu.   Prichádza pri jednom západe slnka, odchádza pri nasledujúcom – a siedmy deň  obmyje každý týždeň našu planétu ako obrovská očistná vlna.

Pridaj komentár