OBRAZ

“  /Hospodin povedal/ : Ja neposudzujem tak  ako človek. Ten si všíma zovňajšok, Hospodin si však všíma srdce.“ 1.Sam.16,7

Pred niekoľkými rokmi bol v Londýne vystavený zaujímavý obraz. Keď ste sa naň dívali z väčšej vzdialenosti, zdalo sa vám, že vidíte mnícha, ktorý sa modlí so zopnutými rukami a sklonenou hlavou. Keď ste však prišli bližšie a skúmali ste obraz celkom zblízka, videli ste, že v skutočnosti sa ten mních vôbec nemodlí, ale vytláča citrón do nádoby, v ktorej sa miešaním pripravuje punč!

Je to výstižný obraz ľudského srdca! Na prvý pohľad sa nám častokrát môže zdať, že naše srdce je sídlom všetkého, čo je dobré, šľachetné a príjemné. Ale skutočnosť je taká, že ak nie je obnovené Svätým Duchom, je zdrojom všetkého zla.

“ Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha.“ Ž 51,12 “ Blahoslavení čistého srdca, lebo oni  uvidia Boha.“ Mat.5,8   “ Dám vám nové srdce  a nového ducha do vášho vnútra, odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa… a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia.“ Ezech.36,26-27

Pridaj komentár