Nekonečná trpezlivosť

„Aj nedbalý vo svojej práci je bratom toho, kto robí zkazu.“ (Prísl. 18,9)

Kým bol filozof Platón spokojný so svojou prvou vetou slávneho diela „Republika“, napísal ju deviatimi rozličnými spôsobmi.

Každý deň v priebehu tridsiatich rokov rečnil slávny politik a rečník Cicero pred svojimi priateľmi, aby zdokonalil svoj prednes.

Noah Webster pracoval na svojom slovníku 36 rokov. Kým zhromaždil všetok materiál, dvakrát preplával celý Atlantik.

Spisovateľ Milton vstával každý deň o štvrtej ráno, aby mal dosť času na svoje dielo „Stratený raj“.

Gibbonovi trvalo 26 rokov, kým napísal historickú knihu „Vzostup a zánik Rímskej ríše“.

Skôr, než Bryant vydal jedno zo svojich majstrovských básnických diel, prepísal ho 99-krát.

Hovorí sa, že geniálny vynálezca Thomas Edison uskutočnil 50 000 experimentov, kým sa mu podarilo vyrobiť akumulátor. Možno by sme sa domnievali, že mal vážne pochybnosti o tom, či sa mu to vôbec podarí. Ale keby sme sa ho spýtali, či ho neodradilo toľko neúspešných pokusov, odpovedal by nám: „Výsledky? Prečo? Objavil som 50 000 vecí, ktoré nefungujú.“

„Trpezlivosť je nevyhnutnou výbavou géniov.“

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č.4