Na jednej strune

„A odpovedal a riekol mu: Toto je slovo Hospodinovo k Zorobábelovi hovoriac: Nie silou ani mocou, ale mojích Duchom, hovorí Hospodin Zástupov.“ (Zach. 4,6)

Niccolo Paganini začal hrať svoj husľový koncert – a v tej najťažšej pasáži mu praskla jedna struna. Ľudia sa pousmiali a čakali, ako veľký umelec zareaguje. Ale on sa nevzdal. Pokračoval ďalej na troch strunách, ale vtom mu praskla aj druhá. Ak chcel z dvoch hrubších strún vyľúdiť vysoké tóny, musel trochu pritlačiť. Neuplynulo však veľa času a tretia struna – prásk! Vtedy Paganini na chvíľu prestal hrať, zdvihol ruku a počkal kým obecenstvo úplne stíchlo. Potom povedal: „Len jedna struna a Paganini!“ Vzal do rúk husle a na jednej strune dokončil jeden z najkrajších husľových koncertov, aký kedy zaznel.

Len ty a Boh – to stačí na to, aby mohol tvoj život zaznieť v tých najkrajších tónoch.

„Kresťania by mali byť ako kanvica na čaj – spievať aj vtedy, keď sú po krk v horúcej vode.“ (Anonym)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 10