Matka orol, mláďa hus

…ja vás príjmem a budem vám za Ptca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci. 2 Kor 6,17.18

Keď si raz orli samica žijúca v ohrade začala stavať hniezdo, jej ľudský opatrovníci boli presvedčení, že o tento projekt čoskoro stratí zaujem. Ale ona hniezdo nielenže dokončila, ale nakládla doňho dve neplodné vajcia a začala sedieť. Sedela na vajciach vytrvalo a verne, že jej chovatelia sa rozhodli vymeniť za oplodneé husie vajce. Po 33 dňoch sa húsa vyliahlo a jeho nevlastná matka ho prijala. Ale tu začali problémy.

Husie mláďatá sa dokážu o seba postarať už niekoľko hodín po narodení. Začínajú jesť hneď, akonáhle vedia chodiť a plávať, a bežia rovnako dobre ako dospelé. Na druhej strane orly sú pri narodení bezmocné a vyžadujú si sústavnú rodičovskú starostlivosť celé týždňe. Okrem toho, husi sú vegeratiáni a orly jedia mäso. Teda keď sa orlia matka pokúšala nakŕmiť svoje mláďa kusmi koňského mäsa, húsa z nejo nezjedlo nič. Namiesto tho utekalo po ohrade s hlasitým piskotom a orlia matka hneď za ním, aby mu ponúkla viac koňského mäsa. V prvý deň húsa nezjedlo vôbec nič a hrozilo mu nebezpečie vyhladovania.

Druhý deň sa začal rovnako ako prvý. Orlica sa s jedlom v zobáku zúfalo snažila zahnať cupotajúcehúsa do kúta. Avšak húsa si napokon mäso všimlo a čoskoro s chuťou zjedlo celé kusy. Prvý problém bol vyriešený. Kvôli vyváženiu stravy dali chovatelia húsaťu chlieb a mlieko.

Ďalšia kríza nastala, keď husie mláďa včľuplo do kúpaliska svojej nevlastnej matky. Orlie mláďatá totiž nevedia plávať, ale dospelé orly sa musia kúpať, aby boli zdravé. Orlica v obavách, že sa jej mláďa utopí, sa ho snažila prehovoriť, aby zostalo von. Napokon sa vzdala, mláďa sa k nej pripojilo a s radosťou sa ponáralo medzi jej nohami.

Húsa nebolo prirodzeným potomkom orlice, ale ona ho ochotne priala za svoje. Podobne, ani duchovní hriešnici nie sú Božími deťmi, ale ak sa k nemu obrátia, On ich ochotne prijme a ponúkne im všetky privilégiasynov a dcér.