Kráľovna stepi

Modliac sa za každou modlitbou a prosbou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých. Ef 6,18

Jeden pisateľ nazval žirafu kráľovnou stepi, pretože podobne ako lev, ktorý je kráľom, ani žirafa nemá prirodzených nepriateľov. Lev nedokáže premôcť žirafu, pretože keby jej mal skočiť na krk alebo na hlavu, ako to robí pri iných zvieratách, žirafa by ho hodila o najbližší strom. Keby sa lev pokúsil zaútočiť zo spodu, žirafa by mu rýchlo rozbila lebku jedným zo svojich silných kopýt. Na to, aby žirafa mohly byť kráľovnou, musí istým spôsobom dozerať na ochranu podriadených. A žirafa to aj robí. Keďže je taká vysoká, správa sa ako strážca a ochranca antilop a zebier, ktoré sa z tohto dôvodu zdržiavajú v jej blízkosti. Keď sa prikráda lev alebo iný prirodzený nepriateľ zebier a antilop, žirafa ho vidí, aj keď sa ukrýva v tráve, hoci jeho obeť ho často nevidí. V takom prípade žirafa dáva poplašný signl tak, že jednoducho zdvihne svoj chvost. Antilopy a zebry vtedy vedia, že nepriateľ je nablízku a majú oči na stopkách. Žirafin dlhý krk by sme mohli prirovnať k periskopu, ktorý používajú ostatné zvieratá, aby mohli vidieť cez vysokú trávu a kroviny. Táto ochrana je obzvlášť dôležitá okolo jazierok, kde sa zvieratá ľahko stávajú obeťou. Ale keď je v tejto oblasti žirafa, ich bezpečnosť je oveľa väčšia. V Biblii lev predstavuje na jednej strane falošného kráľa, ktorý nás obchádza ako revúci lev, a na druhej strane pravého kráľa – Ježiša, ktorý je opísaný ako lev z pokolenia Júdovho. Falošná kráľovna je opísaná v Zjavení Jána ako zvádzajúca žena, ale pravá kráľovna je Kráľova nevesta. Cirkev – Ježišovi nasledovníci – predstavujú jeho kráľovnu. A ako žirafa v stepi, cirkev má pôsobiť ako strážca a ochranca tých , ktorí pijú z prameňa života.