Dve lži

„A to je ten večný život, aby znali teba, aby všetkým tým, ktorých si mu dal, dal večný život.“ (Ján 17,3)

Pre satana je otázkou života a smrti, aby človek nepoznal správne Boha. Preto už od záhrady Eden medzi ľuďmi šíri a propaguje dve veľké LŽI. Tou prvou je, že Boh je zlý a pomstychtivý; vždy nám chce pokaziť dobrú náladu i každú radosť. Božou hlavnou úlohou v živote je starať sa o to, aby sme nikdy neboli spokojní a šťastní. Keď prekročíme niektoré prikázanie a dopustíme sa nejakého priestupku, Boh sa teší z toho, že nás za to môže potrestať. To tvrdí satan o Bohu, aby ho očiernil. Druhou lžou, ktorú satan usilovne rozširuje, je, že Boh sa o nás nestará a je mu absolútne jedno, čo robíme. A keby si nás aj všímal a staral sa o nás, jeho povinnosťou je odpustiť nám. Boh nám odpustí vždy, nech urobíme čokoľvek, preto vlastne ani nezáleží na tom, ako žijeme a čomu veríme. To nám našepkáva satan. Satan si uvedomuje, že ak Boha nepoznáme správne, nemôžeme ho milovať ani mu dôverovať. A o to mu vlastne ide. Aby sme neboli oklamaní, je veľmi dôležité venovať čas každodennému spoznávaniu Pána Boha.

„Nemeraj Božiu lásku a priazeň svojimi pocitmi. Slnko svieti stále rovnako, či je obloha modrá, alebo ju zakrývajú temné mraky. Rozdiel nie je v slnku, ale v mrakoch.“ (Richard Sibbs)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 15