Dobrá investícia

„A tí boli šľachetnejší ako tí v Tesalonike a prijali slovo s celou ochotou a zkúmali písma každý deň, či je tomu tak.“ (Sk. 17, 11)

Keď raz kazateľ vchádzal so svojím synom do kostola, hodil do pokladnice mincu. V ten deň neprišlo do kostola veľa ľudí a zdalo sa, že to, čo v kázaní povedal, sa ich sŕdc príliš nedotklo. Po skončení bohoslužby, keď už všetci odišli, kazateľ otvoril pokladnicu, aby vybral dary. Vypadla však len jedna minca. Malý chlapec povedal otcovi: „Vidíš, otec, keby si tam viac dal, viac by ti teraz vypadlo.“ Podobný princíp platí aj pri štúdiu Biblie. Čím viac času sa rozhodneš investovať do tohto štúdia, tým viac z neho získaš pre seba.

„Nič tak nepodnieti rozumové schopnosti ako štúdium Písma. Žiadna iná kniha nepovznesie myšlienky a nepovzbudí schopnosti tak, ako pravdy Písma. (E. G. Whiteová)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 11