Zrkadlo

Celé tajomstvo kresťanského života je veľmi prosté:
Obracať sa k Bohu vždy tak, aby do môjho života, do mojich činov a do mojich stretnutí s ľuďmi dopadlo čo najviac svetla Božej dobroty.
Máme byť Božím zrkadlom. Keď je zrkadlo dobre namierené ku svetlu, odráža jeho jas. O nič iné nejde ani v našom kresťanskom živote. Nejde o naše ctnosti – ide o Božiu lásku, ktorá pôsobí v nás a skrze nás.
„Nech tak svieti svetlo vášho života všetkým ľuďom, aby videli dobro, ktoré konáte a oslavovali za to vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ Matúš 5,16
“ Buďte milosrdní, ako je aj váš Otec milosrdný.“ Lukáš 6,36
“ My milujeme, lebo On nás miloval prvý.“ 1.Jána 4,19