Čas rozhodnúť sa

„Preto, ako hovorí Duch Svätý: Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure v deň pokúšania na púšti.“ (Žid. 3,7.8)

Dávid Brainerd, veľký misionár medzi americkými Indiánmi, hovoril pri jednej príležitosti o Ježišovi s náčelníkom kmeňa. Dávid vedel, že náčelníkovi už chýba naozaj veľmi málo, aby sa rozhodol prijať Ježiša a stať sa jeho nasledovníkom. V jednej chvíli si však všimol, že náčelnik akoby sa zarazil a váhal. Vtedy Dávid vstal, vzal paličku a do prachu nakreslil okolo náčelníka kruh. Povedel mu: „Rozhodni sa skôr, ako prekročiš tento kruh!“

Prečo naňho tak naliehal? Misionár si bol vedomý toho, že náčelník je veľmi blízko rozhodnutia odovzdať svoj život Bohu. Ak túto príležitosť nevyužije, možno už nikdy nebude jeho srdce také citlivé na Boží hlas, ako práve v tejto chvíli.

Modli sa, aby tvoje srdce dokázalo citlivo rozoznať ten správny moment pre rozhodnutie odovzdať svoj život Bohu. Premeškať ho by bol životný omyl.

„Po ulici „Zajtra“ dôjdeš do stanice „Nikdy„“ Anonym

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č.13