Ako spoznám, že som sa naozaj obrátil?

Dovoľte, aby som vám ponúkol niekoľko otázok, ktoré vám pomôžu zistiť odpoveď na vašu otázku.

  1. Je Ježiš stredom vášho života? V Prvom liste apoštola Jána čítame: „Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život.“ (1Ján 5,12) To znie celkom zrozumiteľne. Povedať, že milujeme Krista, nie je ťažké. Ale trávime naozaj čas v jeho blízkosti? Ak je centrom nášho života, všetko ostatné bude určované vierou v neho. On je tým prvým, ku komu sa utiekame a tým posledným, na koho by sme si neurobili čas. O kom najradšej premýšľame a s kým sa najradšej rozprávate?
  2. Zaujímate sa do hĺbky o Bibliu? V Prvom liste apoštola Petra 2,2 sa píše, že rovnako ako novorodeniatka túžia po mlieku, tak by sme mali aj my túžiť po duchovnom mlieku Božieho slova. Kým sa nenarodíme znova, prežívame neustály zápas o hľadanie času na duchovnú potravu. Jednou z prvých zmien, ktorá sa deje po znovuzrodení, je obrovský hlad po Božom slove. Vďaka Svätému Duchu získavame novú schopnosť poznávať Boha.
  3. Vediete zmysluplný modlitebný život? „A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného, pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“(Ján 17,3) Znovuzrodený kresťan bude prežívať silnú túžbu komunikovať s Bohom a jeho Synom Ježišom. Modlitba je dýchanie duše a po narodení musíme dýchať. Duchovne aj fyzicky, inak bude náš život veľmi krátky.
  4. Prežívate každý deň duchovné skutočnosti? Text Lukáš 9,23 nám pripomína, že každý, kto chce nasledovať Krista, musí zaprieť sám seba a niesť každý deň svoj kríž. Podstatou kresťanstva nie je niekoľko hodín strávených raz do týždňa na bohoslužbe. Ide o spôsob života. Je to každodenné chodenie s Bohom.

Zdroj: Zázrak obrátenia Morris L. Venden /Z Knihy Morrisa Vendena It is Who You Know (Gentry, Arkansas: Concerned Communications 1996)/