Jasné dni pred tebou

Dokážu nepríjemné skúsenosti dnešného dňa úplne naplniť tvoju myseľ a zastrieť tvoj výhľad do budúcnosti? Niekedy nie sme schopní vidieť ponad a poza utrpenia,  ktoré na nás prichádzajú. Zaujímavé je však vidieť, do akej miery môžu veci vyzerať inak, keď sa na ne pozrieme o týždeň alebo o mesiac neskôr. Neskôr môžeme zistiť, že tá najťažšia skúsenosť, ktorú sme prežili, bola pre nás vlastne  tým najlepším požehnaním. Zamyslite sa nad nasledujúcimi slovami: “ Pre všetkých, ktorí dôverujú Bohu a Jeho vedeniu, je chvíľa najväčšieho zúfalstva chvíľou, keď je Božia pomoc najbližšie. Pán vie vytrhnúť pobožných.“ /2.Pet.2,9/ Vyvedie ich z každého pokušenia a z každej  skúšky s upevnenou vierou a bohatšími skúsenosťami.  „/ EGW/

Je našou výsadou, že môžeme stále dúfať, že temnota  sa stratí a prídu jasné dni. Poučenie z nasledujúceho malého príbehu by nás malo povzbudiť!

Jedného chladného rána sa začal slimák šplhať na čerešňu. Vrabce, ktoré sedeli na neďalekom strome, nemohli sa zdržať toho, aby sa z neho nevysmievali. Nakoniec jeden z nich priletel až k čerešni a povedal: “ Počúvaj, ty nevieš, že na tomto strome nie sú ešte žiadne čerešne?“ Maličký slimáčik sa ani na chvíľu nezastavil. Pokračoval  ďalej a iba tak na pol úst odpovedal vrabcovi: “ Pravdaže to viem – ale kým sa naň dostanem, už tam budú.“