TEST

Keď sa cez Ameriku stavala železnica,  mala viesť ponad jeden obrovský kaňon na západe krajiny. V tomto mieste postavili most, ktorý mal spojiť St.Louis a Kaliforniu. Pred jej dokončením chcel hlavný stavebný inžinier otestovať nosnosť mosta. Zaťažil ho vlakom s ťažkými vozňami naplnenými nákladom, ktorého hmotnosť dvojnásobne prekračovala predpísanú nosnosť mosta. Súpravu zastavili v strede mosta, kde mala zostať celý deň. Jeden z robotníkov sa neveriacky opýtal. “ To chcete, aby sa most zrútil?“  „Práve naopak, chcem dokázať, že ten most je nezničiteľný“, odpovedal inžinier.

Podobne aj  pokušenie dokazuje našu silu obstáť pod tlakom okolností.

„Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške , lebo keď sa osvedčí, príjme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, čo ho milujú.“ /Jak.1,12/

„Byť pokúšaný nie je hriech.Najsilnejšie útoky sa vedú proti najmocnejším pevnostiam.“ / D.L.Moody/