Deti sa učia tomu, s čím žijú

 

Ak deti vidia kritiku  –  učia sa odsudzovať.

Ak  deti žijú  s nepriateľstvom – učia sa bojovať.

Ak deti žijú so strachom  –   učia sa stále niečoho obávať.

Ak deti žijú so súcitom –  učia sa ľutovať samy seba.

Ak deti žijú s výsmechom  –  učia sa byť plaché.

Ak deti vidia žiarlivosť  –  učia sa, čo je to závisť.

Ak deti žijú s pocitom hanby –  učia sa cítiť vinu.

Ak deti žijú s toleranciou  – učia sa byť trpezlivé.

Ak deti niekto povzbudzuje  – učia sa byť presvedčené.

Ak deti niekto chváli  – učia sa  vážiť si.

Ak  deti pociťujú uznanie – učia sa mať rady samy seba.

Ak sú deti akceptované – učia sa nájsť vo svete lásku.

Ak deti žijú s úprimnosťou a čestnosťou – učia sa, čo je pravda a spravodlivosť.

Ak deti žijú v bezpečí  – učia sa dôverovať sebe a ľuďom okolo seba.

Ak deti žijú s priateľstvom  –  učia sa, že svet je krásne miesto, kde sa oplatí žiť.

Ak deti žijú v atmosfére pokoja   – učia sa mať pokojnú myseľ.

A ČÍM ŽIJÚ  VAŠE  DETI  ???

/ D.L.Nolte – z knihy „Slepačia polievka pre dušu/

“ Hľa, ja i moje   d  e  t  i,    k t o r é   m i  d a l  H o s p o d i n …“ /Žid.2,13/

“ Potom zavolal /Ježiš/   d i e ť a , postavil ho medzi nich,  o b j a l  h o, a povedal im:  Kto  p r i j í m a  v mojom mene takéto malé  d i e  –  ťa , mňa príjíma. A neprijíma len mňa, ale aj Toho, ktorý ma poslal.“  / Mar.9,36/  “ Dovoľte  d e ť o m  prísť ku mne a nebráňte im v tom, lebo práve  takým patrí kráľovstvo Božie.  Potom vzal /Ježiš/   k a ž d é   d i e ť a  do náručia, položil mu ruku na hlávku  a  požehnal ho. / Mar.10,14.16/   “ Deti poslúchajte rodičov, tak to chce Boh.  A vy rodičia  nepopudzujte svoje deti k vzdoru stálym napomínaním a karhaním, ale pri výchove používajte dobré rady a ponaučenia, aké schvaľuje náš Pán.“ / Ef.6,1.4/   „…  aby milovali svoje  d e t i…“   / Tit.2,4/