Osudná čiarka

„Slabým som sa stal slabým, aby som získal slabých. Všetkým som sa stal všetkým, aby som na každý spôsob zachránil niektorých.“ (1. Kor. 9, 22)

Mária Fjodorovna, ruská cisárovná a manželka cára Alexandra III, bola známa svojou dobročinnosťou a ľudomilnosťou. Raz sa jej podarilo zachrániť jedného väzňa pred vyhnanstvom na Sibír premiestnením obyčajnej čiarky v písomnom rozkaze podpísanom cárom Alexandrom. Cár napísal: „Udeliť milosť nemožné, poslať na Sibír!“

Keď to Mária prečítala a opravila, rozkaz znel takto: „Udeliť milosť, nemožné poslať na Sibír!“

Väzeň bol prepustený.

Popremýšľaj o tom, koľko maličkostí, z ktorých sa skláňa náš každodenný život, dokáže spríjemniť, ale neraz aj veľmi znepríjemniť život človeka.

„Umenie žiť je vedieť ako vychutnať malé radosti a uniesť veľké bremená.“ (W. Hazlitt)

 

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 9