„Maličké“ chyby v Biblii

„Lebo ameň vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota alebo jeden punktík nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane. Ktokoľvek by tedy zrušil hoci len jeden z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude najmenším volať v nebeskom kráľovstve; ale ktokoľvek by činil a učil, ten sa bude velikým volať v nebeskom kráľovstve.“ (Mat. 5, 18 – 19)

Ako môžu zdanlivo malé chyby úplne zmeniť zmysel celého textu? Uvádzame niekoľko preklepov, ktoré vznikli pri vydávaní anglických prekladov Biblie:

Vo vydaní Biblie z roku 1832 sa uvádza, že Rebeka vyšla za Izákom nie so skupinou svojich dievčať, ale so skupinou tiav (camels namiesto damsels).

V jednom preklade z roku 1810 čítame: „Ak niekto príde ku mne a nebude nenávidieť… svoju vlastnú ženu (namiesto svoj život), nemôže byť mojím učeníkom“ (wife namiesto life).

Prvá anglická Biblia, ktorá bola vytlačená v Írsku v roku 1716, viedla svojich čitateľov k tomu, aby viac hrešili, namiesto, aby viac nehrešili („sin on more“ namiesto „sin no more“)

V 19. storočí sa stal jeden veľmi „tvrdý“ omyl u Mar. 7, 27, kde nebolo napísané, aby sa deti najedli, ale aby sa zabili (killed namiesto filled).

V 16. storočí istý tlačiar omylom zmenil Ježišove slová „blahoslavení tvorcovia pokoja“ na „blahoslavení tvorcovia miesta“ (place-makers namiesto peace-makers). Iný americký tlačiar zase zmenil podobenstvo o vinici na podobenstvo o octe (vinegar namiesto vineyard).

Terčom útokov vo vydaní v roku 1702 sa stal sám kráľ Dávid, kde jeho slová citujú takto: „Tlačiari ma prenasledujú bez príčiny“ (printer namiesto princes – kniežatá“).

V roku 1631 sa objavila „hriešna“ Biblia, pretože siedme prikázanie Desatora bolo napísané takto: Scudzoložíš. Táto chyba kráľa Karola tak rozzúrila, že prikázal všetky kópie zničiť a pokutoval všetkých tlačiarov, ktorých ruky sa dotkli tohto vydania Biblie.

„Dokonalosť spočíva v maličkostiach, ale dokonalosť nie je maličnosť.“ (Michelangelo Buonarroti)

 

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 9