Opatrný farmár

„Kto sleduje, či fúka vietor, nebude siať, a kto hľadí na oblaky, nebude žať.“ (Kaz. 11,4)

Pri starom farmárovi, ktorý sedel na schodoch pred ošarpaným domom, sa zastavil cudzinec, aby si vypýtal pohár vody.

„Ako sa darí obiliu?“ spýtal sa cudzinec farmára.

„Tohto roku som nezasial obilie.“

„Vždy som si myslel, že toto je obilninárska oblasť.“

„Bál som sa, že pred žatvou prídu silné dažde, preto som radšej nesial.“

„A čo kukurica?“

„Nemám ani kukuricu. Bál som sa, že ju napadne pleseň.“

Cudzinec, celý zmätený, ale vytrvalý, pokračoval: „Nuž, pane, a čo vaše zemiaky?“

„Nezasadil som ani zemiaky. Bál som sa, že by som ich musel striekať proti pásavke zemiakovej.“

„Pánabeka, človeče,“ čudoval sa cudzinec, „čo ste vlastne zasadili?“

„Nič,“ povedal farmár, „Pre istotu, aby sa zase nestala nejaká škoda.“

Strach nedovolil tomuto farmárovi, aby podstúpil nejaké riziko, v dôsledku čoho utrpel veľkú stratu.

Ak budeš vždy myslieť len na to, čo zlé by sa mohlo stať, strach ti bude úplne zväzovať ruky a nikdy sa ho nezbavíš. Pamätaj si zásadu – len ten nič nepokazí, kto nič nerobí.

„Človek z vlastnej skúsenosti zistí, že veci nedopadnú ani tak dobre, ako dúfal, ale ani tak zle, ako sa bál.“ (Jerome S. Bruner)

 

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 11