Múdra krava

„Teda nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. Dosť má deň na svojom trápení.“ (Mat. 6,34)

S Johnom Wesleyom sa jedného dňa prechádzal kresťan, ktorý sa mu sťažoval na svoje problémy. Bol z nich celkom bezradný. Nevedel, čo si počať. Cestou sa dostali až ku kamennej ohrade, ponad ktorú vytŕčala hlavu krava. Wesley sa spýtal: „Viete, prečo táto krava pozerá ponad ohradu? Poviem vám to. Pretože cez ňu nevidí! A práve to musíte urobiť aj vy so svojimi problémami – musíte hľadieť ponad ne!

Čo patrí k úspechu?

  • Mať pri sebe peniaze a neminúť ich.
  • Vedieť znášať nespravodlivosť bez myšlienky na odplatu.
  • Prácu nielen začať, ale ju aj dokončiť.
  • Splniť si poctivo svoju povinnosť, aj keď ťa nikto nevidí a nekontroluje.
  • Vedieť prijať kritiku bez toho, aby si sa ňou nechal zlomiť.

„Nič netrvá večne, dokonca ani tvoje problémy.“ (Arnold H. Gleason)

 

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 11