Nespokojnosť

Citáty

Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal: Nezanechám ťa, ani ťa neopustím.

List Hebrejom 13,5

Človek je spokojný, keď mu stačí, čo má, nie keď má, čo chce.

Neznámy autor

Nespokojnosť

Naša spoločnosť je nespokojná. Stále sa ženieme za niečím lepším – lepším autom, lepšou prácou, lepším domom, lepšou dovolenkou… Zdá sa, že nikdy nie sme spokojní s tým, čo máme.
Jeden veriaci muž, ktorý sa stále sťažoval, aké to má v živote ťažké a závidel ostatným, mal zvláštny sen. Zdalo sa mu, že nesie na chrbte drevený kríž. Bol z toho veľmi nešťastný. Zrazu sa ocitol v zvláštnej miestnosti, ktorá bola plná krížov. Počul akoby anjelský hlas, ktorý ho vyzval, aby si teda vybral ľahší kríž, keď sa mu ten jeho zdá veľmi ťažký. Dvakrát sa nenechal ponúkať. Skúšal jeden po druhom a dlho si vyberal. Nakoniec odchádzal s krížom, o ktorom bol presvedčený, že je najľahší. Aké bolo jeho prekvapenie, keď sa pri odchode zistil, že si nakoniec vybral práve ten svoj.
Boh vie najlepšie, prečo nás stvoril takých, akí sme, a postavil na miesto, kde práve stojíme.

Zdroj: www.dobreranko.sk