List

Citáty

„Ale Hospodin Zástupov je spravedlivý sudca, ktorý zkúša ľadviny i srdce….“

Jeremiáš 11,20a

List

Anglický evanjelista George Whitefield (1714 – 1770) sa v živote naučil, že dôležitejšie je robiť radosť Bohu ako ľuďom. Vedomie, že svojou prácou vzdáva česť a úctu Bohu, mu pomáhalo víťaziť nad prekážkami a prekonať znechutenie, ktoré naňho doliehalo, keď ho nepriatelia falošne obviňovali. Jedného dňa dostal veľmi zlomyseľný list, v ktorom ho jeho pisateľ obviňoval z rôznych chýb a hriechov. Ako sa Whitefield zachoval? Na list odpovedal krátko a zdvorilo: „Úprimne Vám ďakujem za  Váš list. Pokiaľ ide o to, čo o mne Vy a ostatní moji nepriatelia tvrdíte, viem o sebe aj horšie veci, než o akých ste mi napísali. S pozdravom, George Whitefield.“ George Whitefield sa vôbec nepokúšal oponovať a obhajovať sa. Oveľa viac mu šlo v živote o to, aby robil radosť Bohu.

Ak o vás ľudia hovoria niečo zlé, žite tak, aby im nikto neuveril. Platón

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 14

Skutočný zázrak

Citáty

„tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst; nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi, a podarí sa mu to, na čo ho pošlem.“

Izaiáš 55,11

Skutočný zázrak

Keď raz v noci prechádzal muž, ktorý predával samostatné vydania jednotlivých kníh Biblie, cez husté sicílske lesy, zastavil ho bandita. Okradol ho o všetko, čo mal pri sebe, a knihy mu prikázal zapáliť. Keď rozložil oheň, muž poprosil zlodeja, či by si mohol najskôr z každej knihy kúsok nahlas prečítať a až potom ju hodiť do ohňa. Dovolil mu to. Z knihy Žalmov prečítal 23. žalm; z evanjelia podľa Matúša prečítal stať z Reči na vrchu; z evanjelia podľa Lukáša podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi; z prvého listu Korinťanom hymnu o láske (1 Kor. 13). Vždy, keď vybraný áryvok dočítal, zlodej poznamenal: „To je dobrá kniha; tú nespálime. Daj mi ju!“ Nezhorela ani jedna kniha Biblie! Zlodej si ich všetky vzal! Po niekoľkých rokoch sa s týmto mužom opäť stretol – nie však ako so zlodejom, ale ako s kazateľom. Muž čítal Bibliu – a stal sa zázrak!

Biblia je nevyčerpateľným zdrojom všetkých právd; je najväčším požehnaním, aké ľudstvo dostalo. Immanuel Kant

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 14

Poklad

Citáty

Ak ju (múdrosť) budeš hľadať ako striebro a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, potom porozumieš bázni pred Hospodinom a nájdeš Božie poznanie.

Príslovia 2,4.5

Aj keď je múdrosť najväčším pokladom, nenájdeš ju medzi drahokamami.

Neznámy autor

Poklad

Moderná história pozná mnoho ľudí, ktorí poklad nielen hľadali, ale aj našli. Jedným z najznámejších úspešných lovcov pokladov bol Američan Mel Fisher. Šestnásť rokov sníval o tom, že raz objaví legendárnu španielsku galéru, ktorá sa potopila aj s kráľovským zlatom pri brehoch Nového Sveta. Hľadal dlho, s nasadením života, až nakoniec vrak lode našiel v hĺbke takmer 200 metrov neďaleko známeho Key Westu na Floride. Cena pokladu sa vyšplhala do závratnej výšky. Z Mela Fishera sa stal skutočný boháč.

Po čom túžiš Ty? Čo v živote hľadáš ako poklad? Božie slovo nám radí: „Ak ju (múdrosť) budeš hľadať ako striebro a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, potom porozumieš bázni pred Hospodinom a nájdeš Božie poznanie.“

Zdroj: www.dobreranko.sk

Bezpodmienečná láska

Citáty

Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho a s ním aj zločincov: jedného sprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.

Evanjelium podľa Lukáša 23,33.34

Boh je láska, a kto zostáva v láske zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom.

Apoštol Ján

Bezpodmienečná láska

Raz v nedeľu malý chlapec pozrel na svojho ocka a spýtal sa: „Ocko, ako nás Boh miluje?“ Otec odpovedal: „Boh nás miluje bezpodmienečnou láskou.“ Chlapec sa na chvíľu zamyslel a potom sa spýtal: „Aká je to bezpodmienečná láska?“ Po niekoľkých minútach ticha otec povedal: „Spomínaš si na dvoch chlapcov, ktorí bývali vedľa nás, a na malé rozkošné šteniatko, ktoré dostali na Vianoce?“ „Áno, ocko.“ „Pamätáš si, ako ho dráždili, hádzali doň palicu, ba aj kamene?“ „Áno.“ „A pamätáš si, ako ich šteniatko vždy vítalo, vrtelo chvostíkom a chcelo im olízať tvár?“ „Áno.“ „Tak toto šteniatko milovalo tých dvoch chlapcov bezpodmienečnou láskou. Určite si jeho lásku nezaslúžili, pretože sa k nemu správali podlo. Ale ono ich napriek tomu milovalo.“

Potom otec dodal: „Aj nás Boh miluje bezpodmienečnou láskou. Ľudia hádzali kamene do Ježiša, jeho Syna, a bili ho palicami. Napokon ho zabili. A Ježiš ich napriek tomu miloval.“

Zdroj: www.dobreranko.sk

Plavčík

Citáty

Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.

Žalm 50,15

Modlitbou človek Bohu vyznáva, že ho potrebuje.

Augustín

Plavčík

Istý muž sa raz spýtal plavčíka: „Ako je možné, že počujete topiaceho sa človeka, keď všetci ľudia na pláži robia taký hluk? Jedni sa rozprávajú, druhí kričia, ďalší na seba pískajú, deti sa prekrikujú?“

Plavčík odpovedal: „Túto prácu robím už dvadsať rokov. Moje uši v tej vrave rozoznávajú a zachytia každé volanie o pomoc. Sú na to vycvičené.“

Podobne aj Boh uprostred kriku a hluku, ktorý vládne na tomto svete, počuje aj to najslabšie volanie o pomoc…

Zdroj: www.dobreranko.sk