Každý máme svoje chyby

Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze modlitba spravedlivého pôsobiaca.“ (Jak. 5,16)

Štyria farári, ktorí boli dobrými priateľmi, sa stretli, aby sa spolu porozprávali. Počas rozhovoru jeden z nich povedal: „Naši veriaci prichádzajú za nami, aby si vyliali svoje srdce. Povedia nám, čo ich trápi, aké sú ich potreby a vyznajú svoje hriechy. Urobme to isté. Vyznajme si navzájom svoje hriechy a uľaví sa nám.“ S týmto návrhom všetci súhlasili. Prvý povedal, že veľmi rád sleduje rôzne filmy a keď je mimo svojej farnosti, chodí na rôzne pikniky. Druhý vyznal, že jeho slabosťou sú cigary. Tretí sa priznal, že strašne rád hrá karty. Keď prišiel rad na štvrtého, akosi stratil reč. Ostatní naňho naliehali, aby tiež niečo povedal. „Neboj sa, my sme sa zdôverili so svojimi slabými stránkami. Aké tajomstvo alebo zlozvyk máš ty?“ Po dlhom prehováraní napokon povedal: “ Nedokážem udržať tajomstvo, rád klebetím a ohováram. Neviem sa už dočkať, kedy sa rozídeme…“

Všetci sme spoluvinníci, ale iba niektorí majú výčitky svedomia.“ (Patarák)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 9