Čím si naplnený?

„A presvedčený som, moji bratia, i ja sám o vás, že ste i sami plní dobroty naplnení súc každou známosťou, môžuc i napomínať druh druha.“ (Rim. 15, 14)

Písmo sväté nás často nabáda, aby sme pestovali dobré vlastnosti a pozitívne, radostné myslenie. Nie vždy sa nám to darí. Ako však zistíme, čím je naplnené naše vnútro?

Predstavte si špongiu, ktorú na chvíľu ponoríte do vody. Keď ju vyberiete a čo i len jemne stlačíte, začne z nej tiecť voda. Hneď viete, čím je naplnený jej vnútrajšok.

To isté platí aj o nás – ľuďoch. Keď sme pod tlakom problémov, veľmi ľahko zistíme, čím je naplnené naše vnútro.

„Ľudia sa podobajú na vrecúškový čaj – nevedia, aký potenciál v sebe ukrývajú, kým sa neocitnú v horúcej vode.“ (Anonym)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 11