99,9 percenta!

„Rozumne si chcem počínať na ceste dokonalosti. Ó, kedyže prijdeš ku mne? Budem chodiť v bezúhonnosti svojho srdca i vo svojom dome.“ (Žalm 101, 2)

Ak si myslíte, že v podstate stačí robiť veci na 99,9 percenta a že na maličnostiach nezáleží, pretože drobné detaily sú nepodstatné, potom by…

 • každý rok bolo vyrobených asi 811 000 chybných filmov do fotoaparátov;
 • každú minútu by sa 1 314 ľudí telefónom dovolalo na nesprávne číslo;
 • každý deň by 12 detí v pôrodnici omylom prisúdili  nesprávnej mame;
 • každý rok by bolo vyrobených 268 500 chybných pneumatík;
 • každý rok by bolo vyrobených 14 208 chybných počítačov;
 • za 12 mesiacov by bolo vydaných 2 488 200 kníh so zlou obálkou;
 • každý deň by sa len na jednom veľkom letisku v Chicagu nepodarilo bezpečne pristáť dvom lietadlám;
 • približne v 3 000 výtlačkoch novín by každý deň chýbala jedna tretina strán;
 • 18 322 poštových zásielok by sa každý deň dostalo do rúk nesprávneho adresáta;
 • každý vodič by denne urobil aspoň jeden dopravný priestupok;
 • asi 880 000 kreditných kariet by sa nedalo používať;
 • za 12 mesiacov by lekári predpísali asi 20 000 nesprávnych lekárskych predpisov;
 • každý deň by bolo vykonaných vyše 100 chybných lekárskych procedúr;
 • za rok by vyrobili 114 500 párov obuvi, ktorý by sa k sebe nehodili;
 • asi 2 milióny korún by ľudia minuli na kazety a CD-éčka, ktoré by nehrali;
 • vo veľkom Websterovom slovníku anglického jazyka by bolo 315 nesprávnych záznamov….

Chceli by ste žiť v takomto svete? Alebo očakávate od druhých, že všetky úlohy budú plniť na 100 %? To isté majú právo očakávať ostatní od vás.

„Kým sa nenaučíte robiť aj drobné detaily pozorne, ani veľké veci nebudete robiť správne.“ (Anonym)

 

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 9