Keď sa ti zdá, že ťa Boh nemá rád – Otcova láska

„Ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás.“ (Rim. 5,8)

Cez veľkú rieku viedol most ktorým prechádzali vlaky. Keďže po rieke plávali i veľké lode, most sa musel zdvíhať. Na brehu, blízko mosta, stála búdka, v ktorej sedával výhybkár. Tento človek sa staral o to, aby vlaky po moste i lode po rieke prechádzali bezpečne. Raz večer čakal na posledný vlak. V šere podvečera už videl v diaľke svetlá bližiaceho sa vlaku. Chvíľu čakal, kým vlak príde do predpísanej vzdialenosti, aby most spustil. Keď prehodil výhybku a vlak pustil na most, s hrôzou zistil že zariadenie, ktoré zaisťovalo spojenie mosta po spustení, nefunguje. Keď spojenie mosta nebude upevnené, môže sa most rozkolísať, vlak sa vykoľají a zrúti sa do rieky. Bol to vlak, ktorý bol zväčša plný cestujúcich. Utekal preto cez most na druhú stranu, kde bola páka, ktorou mohol most zaistiť ručne. Keď bude vlak prechádzať, musí ju veľmi silno držať. Už počul zvuk vlaku, preto sa na páku takmer zavesil celou váhou svojho tela. Od jeho sily teraz závisel život mnohých.

Zrazu z druhej strany mosta, tam kde stála jeho búdka, začul detský hlások. Krv mu stuhla v žilách.

„Ocko, kde si?“ Jeho malý štvorročný chlapček sa vybral na druhú stranu mostu za ním. V prvej chvíli chcel vykríknuť: „Bež! Rýchlo bež!“ No vlak už bol veľmi blízko. Malé nôžky by nestačili prebehnúť na druhú stranu včas. Tento muž takmer pustil páku a rozbehol sa za svojím synom, aby ho odniesol do bezpečia. V poslednej chvíli si však uvedomil, že páku pustiť nemôže. Buď zahynú ľudia vo vlaku, alebo jeho syn. Chvíľu sa rozhodoval. Vlak sa rútil rýchlo a bezpečne prehrmel po zaistenom moste. Nikto v ňom si nevšimol, ako vlak nemilosrdne odhodil do rieky malé dolámané telíčko chlapca. Nikto nezbadal plačúceho muža, ktorý ešte dlho po tom, čo vlak odišiel, pevne držal zaisťovaciu páku. Nevideli ho, ako ide domov oveľa pomalšie než kedykoľvek predtým, aby povedal svojej manželke, že ich malý chlapec zahynul. Kedy si poslednýkrát poďakoval Bohu za obeť jeho Syna?

 • Ján 3,16
 • Rim 5,8
 • 1 Ján 4,7-11
 • Mat 27,1-50
 • Ján 10,1-15.27.28
 • Mat 7,11

Zdroj: Život bez obáv, Božie slovo – Nová zmluva v modernom jazyku

3. Viera vedie človeka medzi veriacich ľudí. Vzájomná podpora a spoločenstvo prispievajú k väčšej životnej pohode.

Kalifornská univerzita v Berkley v roku 2002 uviedla výsledky dlhodobej štúdie, do ktorej sa v meste Alameda v Kalifornii zapojilo viac ako 6 500 dospelých respondentov. Záverečná písomna správa uvádza, že „pravidelní účastníci bohoslužieb majú oveľa menšie riziko úmrtia v porovnaní s ľuďmi, ktorí na bohoslužby nechodia vôbec alebo len občas, a to aj v prípade, že beriete do úvahy vek, zdravotné návyky a rizikové faktory.“

Texaská univerzita zistila, že pravidelní účastníci bohoslužieb žijú o sedem rokov dlhšie ako ľudia, ktorí do kostola nechodia. Priemerná dĺžka života stúpala úmerne počtu návštev bohoslužobných zhromaždení. Účastníci pravidelných týždenných bohoslužieb mali priemerný vek 82 rokov. U ľudí, ktorí kostol navštevovali menej ako raz týždenne, klesol priemerný vek na 79 rokov. Tí, čo sa na bohoslužbách nezúčastňovali vôbec, dosahovali priemerný vek 75 rokov. (The Sunday Mail, 26. september 1999, s. 55)

Božie slovo podopiera údaje z uvedených štúdií. V Liste Židom 10,23-25 Biblia hovorí o prínose zhromaždení veriacich: „Neochvejne sa pridŕžajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prisľúbenia, je verný. Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň.“

Pozrime sa bližšie na biblickú radu a porovnajme ju s výskumom, ktorému sme sa doteraz venovali. Biblický text vyzýva kresťanov, aby „neopúšťali zhromaždenie“ a

 1. „Venovali pozornosť jeden druhému“.
 2. „Povzbudzovali sa v láske“.
 3. „Povzbudzovali sa“.

Nemusíme vždy chápať, ako sa zmena udiala. Vieme však, že Boh dokáže aj nemožné.Ľudská myseľ nie vždy pochopí, ako z nás Boh urobí nového človeka. Vieme však, že Boh to dokáže. Možno nerozumieme, ako môže Boh posilniť slabú vôľu. Vieme však, že zvládne aj nemožné. Nie je to logické, ale Boh to dokáže. Možno sa to zdá nepravdepodobné, ale Bohu nič nie je nemožné.

Keď pod vplyvom Ducha Svätého žijeme v súlade so zákonmi Stvoriteľa a vzdávame mu chválu životným štýlom, dá nám potrebnú silu na naplnenie našich túžob. Tvorí v nás nový život, ktorý sme sa rozhodli žiť spoločne s ním.

Zdroj: Nádej v nepokojných časoch Mark A. Finley

Ak vás zaujal tento úryvok, celú knihu si môžete prečítať TU.

2. Viera vedie k optimizmu a dobrej nálade

Dobrá nálada pomáha zmierňovať stres a vysoký tlak. Veriaci sú pokojnejší a vyrovnanejší. Lekársky informačný vestník Rochesterskej univerzity uvádza: „Pokiaľ ide o vplyv optimizmu na zdravie, bádatelia preskúmali závery vyše osemdesiatich štúdií a prišli na to, že pozitívny výhľad do budúcnosti a dobrá nálada majú pozoruhodný vplyv na telesné zdravie. Odborníci sa zamerali na dlhovekosť, mentálny stav počas choroby, zdravie srdca, imunitu, výsledky rakovinových a tehotenských vyšetrení, schopnosť znášať bolesť a iné zdravotné témy. Zdá sa, že optimisti mali lepšie výsledky ako pesimisti. Z výskumu vyplýva, že pozitívne naladenie podporuje telesné zdravie bez ohľadu na to, ako veľmi ste chorobou zasiahnutí.“

Viera prehlbuje dôveru k Bohu, vďaka ktorej sa pozeráme na život optimisticky a pozitívne. Vieme, že náš nebeský Otec sa o nás stará a vždy hľadá najlepšie riešenie. Pocit Božej prítomnosti v živote uzdravuje telesne aj citovo.

Zdroj: Nádej v nepokojných časoch Mark A. Finley

Ak vás zaujal tento úryvok, celú knihu si môžete prečítať TU.

1. Viera vedie k lepšiemu prístupu ku zdraviu

Len veľmi málo veriacich ľudí odovzdaných Bohu fajčí, pije alkohol a užíva drogy. Viac cvičia, zdravšie jedia a dbajú na odpočinok. Keď veria, že sú Božím stvorením a ich telo je chrámom Ducha Svätého, majú pozitívnejší prístup k zdraviu. Nechávajú sa viesť slovami apoštola Pavla z 1. listu Korinťanom 10,31: „Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu.“ Veriaci viac dbajú o svoje zdravie a snažia sa žiť zdravšie.

Čo znamená pozitívny prístup k zdraviu alebo ako si zdravie zdokonaliť? Harvardova univerzita zverejnila rozsiahlu štúdiu so zameraním na zdravotné faktory ktoré predlžujú život. Výskum viedla T. H. Chan School of Public Health v USA. Zistilo sa, že dodržiavaním piatich zdravotných návykov si predlžíme život aspoň o desať rokov. Tvoria ich zdravá strava, pravidelné cvičenie, primeraná telesná hmotnosť, striedme pitie alkoholu a vyhýbanie sa cigaretám. V rámci tridsaťročnej štúdie vedci takisto zistili, že Američania, ktorí žijú podľa uvedených zásad, v porovnaní s obyvateľmi, ktorí o zdravie nedbajú, znížili pravdepodobnosť úmrtia na srdcovocievne ochorenia o 82% a na rakovinu o 65%.

Zásadným prvkom boja proti chorobe COVID-19, ale aj ostatným chorobám, je posilňovanie imunity. Imunitný systém predstavuje spletitú sieť buniek a bielkovín, ktoré bránia telo proti infekciám a chorobám. Ak si vybudujete silný obranný systém, znížite u seba riziko ochorenia. Aj keď nakoniec ochoriete, príznaky sú vďaka silnej imunite miernejšie a dĺžka choroby kratšia. Nikto z nás nemá záruku, že neochorie. Existuje však niekoľko spôsobov, ktorými sa môžeme ochrániť a vybudovať si potrebnú imunitu.

a.) Jesť zdravo.

b.) Piť dostatočné množstvo vody.

c.) Cvičiť a tráviť čas na čerstvom vzduchu.

d.) Kvalitne odpočívať.

e.) Vyhýbať sa tabaku, alkoholu, drogám.

Zdroj: Nádej v nepokojných časoch Mark A. Finley

Ak vás zaujal tento úryvok, celú knihu si môžete prečítať TU.

Veda potvrdzuje, že človek je celok

V posledných 25 rokoch sa obnovilo chápanie človeka ako celku. Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá od roku 1948 označila zdravie ako stav telesnej, duševnej a sociálnej pohody, dnes rozpoznáva dôležitosť štvrtého prvku, ktorý prispieva k zdraviu, a tým je spiritualita. Od roku 2010 vzniklo viac ako 2 000 štúdií zameraných na vzťah náboženstva a zdravia. Veda čoraz viac potvrdzuje prenosť biblického učenia o zdraví. Stúpa počet degeneratívnych chorôb, ktoré vyplývajú z nesprávnych životných návykov. Ochorenie srdca, mozgové porážky a rakovina sú na čele zoznamu chorôb, ktoré zabíjajú predčasne. Čo ukazuje väčšina vedeckých štúdií? Kam mieri výskum? Predstavujem vám tri oblasti, v ktorých viera posilní zdravie:

 1. Viera vedie k lepšiemu prístupu ku zdraviu
 2. Viera vedie k optimizmu a dobrej nálade
 3. Viera vedie človeka medzi veriacich ľudí. Vzájomná podpora a spoločenstvo prispievajú k väčšej životnej pohode.

Zdroj: Nádej v nepokojných časoch Mark A. Finley

Ak vás zaujal tento úryvok, celú knihu si môžete prečítať TU.