1. Viera vedie k lepšiemu prístupu ku zdraviu

Len veľmi málo veriacich ľudí odovzdaných Bohu fajčí, pije alkohol a užíva drogy. Viac cvičia, zdravšie jedia a dbajú na odpočinok. Keď veria, že sú Božím stvorením a ich telo je chrámom Ducha Svätého, majú pozitívnejší prístup k zdraviu. Nechávajú sa viesť slovami apoštola Pavla z 1. listu Korinťanom 10,31: „Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu.“ Veriaci viac dbajú o svoje zdravie a snažia sa žiť zdravšie.

Čo znamená pozitívny prístup k zdraviu alebo ako si zdravie zdokonaliť? Harvardova univerzita zverejnila rozsiahlu štúdiu so zameraním na zdravotné faktory ktoré predlžujú život. Výskum viedla T. H. Chan School of Public Health v USA. Zistilo sa, že dodržiavaním piatich zdravotných návykov si predlžíme život aspoň o desať rokov. Tvoria ich zdravá strava, pravidelné cvičenie, primeraná telesná hmotnosť, striedme pitie alkoholu a vyhýbanie sa cigaretám. V rámci tridsaťročnej štúdie vedci takisto zistili, že Američania, ktorí žijú podľa uvedených zásad, v porovnaní s obyvateľmi, ktorí o zdravie nedbajú, znížili pravdepodobnosť úmrtia na srdcovocievne ochorenia o 82% a na rakovinu o 65%.

Zásadným prvkom boja proti chorobe COVID-19, ale aj ostatným chorobám, je posilňovanie imunity. Imunitný systém predstavuje spletitú sieť buniek a bielkovín, ktoré bránia telo proti infekciám a chorobám. Ak si vybudujete silný obranný systém, znížite u seba riziko ochorenia. Aj keď nakoniec ochoriete, príznaky sú vďaka silnej imunite miernejšie a dĺžka choroby kratšia. Nikto z nás nemá záruku, že neochorie. Existuje však niekoľko spôsobov, ktorými sa môžeme ochrániť a vybudovať si potrebnú imunitu.

a.) Jesť zdravo.

b.) Piť dostatočné množstvo vody.

c.) Cvičiť a tráviť čas na čerstvom vzduchu.

d.) Kvalitne odpočívať.

e.) Vyhýbať sa tabaku, alkoholu, drogám.

Zdroj: Nádej v nepokojných časoch Mark A. Finley

Ak vás zaujal tento úryvok, celú knihu si môžete prečítať TU.