Test

„Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia, lebo keď bude zkúšaný a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú.“ (Jak. 1,12)

Keď sa cez Ameriku stavala železnica, mala viesť ponad jeden obrovský kaňon na západe krajiny. V tomto mieste postavili most, ktorý mal spojiť St. Louis a Kaliforniu. Pred jej dokončením chcel hlavný stavebný inžinier otestovať nosnosť mosta. Zaťažiť ho vlakom s ťažkými vozňami naplnenými nákladom, ktorého hmotnosť dvojnásobne prekračovala predpísanú nosnosť mosta. Súpravu zastavili v strede mosta, kde mala zostať celý deň. Jeden z roboníkov sa neveriacky opýtal: „To chcete, aby sa most zrútil?“ „Práve naopak,“ odpovedal inžinier, „chcem dokázať, že ten most je nezničiteľný.“ Podobne aj pokušenie dokazuje našu silu obstáť pod tlakom okolností.

„Byť pokúšaný nie je hriech. Najsilnejšie útoky sa vedú proti najmocnejším pevnostiam.“ (D. L. Moody)

Zdroj: Poďme si čítať. Príbehy na každý deň č.13