Červík

„Ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený, a potom žiadosť, keď počne, rodí hriech, a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť.“ (Jak. 1,14.15)

Keď som robila v záhrade, užasla som nad tým, aká veľká a zdravá dyňa tam vyrástla. Stopky listov boli hrubé a silné a listy obrovské. O niekoľko dní neskôr som si všimla, že začína akosi vädnúť. Asi o týždeň, na moje počudovanie, celá rastlina úplne uschla. Bola som zvedavá, čo sa jej stalo. Vytiahla som preto rastlinu zo zeme a skúmala jej korene. Zdali sa byť zdravé. Potom som však objavila, že do stonky sa prevŕtal malý červík, ktorého zvonku vôbec nebolo vidno, a prehrýzol v stonke všetky vlákna, ktorými dyňa prijímala živiny. Potom sa do dyne nasťahoval a vyhrýzal ju zvnútra. Preto dyňa tak rýchlo uschla. Skrytý hriech, podobne ako tento červík, nás najprv oddelí od zdroja života a potom nás zožiera zvnútra, až sa z nás stanú duchovne mŕtvi ľudia.

„Nikdy sa nebi so sviňou. Obaja sa celkom zašpiníte – a svini sa to bude páčiť.“ (Anonym)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č.16