O životnom prostredí

“ Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo to je ľúbe Pánovi. Vy, otcovia, nedráždite svojich detí, aby neztratily smelosti a vôle.“ (Kol. 3,20.21)

Ak dieťa žije v prostredí kritiky, naučí sa odsudzovať. Ak dieťa žije v prostredí nepriateľstva, naučí sa bojovať. Ak dieťa žije v prostredí strachu, naučí sa báť. Ak dieťa žije v prostredí ľútosti, naučí sa ľutovať sa. Ak dieťa žije v prostredí žiarlivosti a nedôvery, naučí sa cítiť vinným. Ak dieťa žije v prostredí povzbudzovania, naučí sa mať zdravú sebadôveru. Ak dieťa žije v prostredí znášanlivosti, naučí sa byť trpezlivým. Ak dieťa žije v prostredí pochvaly, naučí sa byť vďačný. Ak dieťa žije v prostredí prijatia, naučí sa milovať. Ak dieťa žije v prostredí uznania, naučí sa vážiť si sám seba. Ak dieťa žije v prostredí čestnosti, naučí sa, čo je spravodlivosť. Ak dieťa žije v prostredí otvorenosti, naučí sa, čo je pravda. Ak dieťa žije v prostredí úprimnosti, naučí sa mať vieru v seba a v tých, s ktorými sa stretáva. Ak dieťa žije v prostredí lásky, naučí sa, že svet je nádherné miesto pre život.

„Najlepší spôsob, ako deti udržať doma, je vytvoriť im príjemné prostredie.“ (Dorothy Parkerová)

Zdroj: Poďme si číťať! Príbehy na každý deň č. 12