Byť čestný a rozumný

„Je lepšie, aby si nesľuboval, než aby si sľúbil a nesplnil!“ (Kaz. 5,5)

„Chlapče môj,“ povedal majiteľ obchodu svojmu novému zamestnancovi, „buď rozmný a čestný, pretože to je základ dobrého obchodovania. Pod „čestnosťou“ mám na mysli to, že ak niektorému zákazníkovi niečo sľúbiš, musíš svoj sľub dodržať – aj keby to znamenalo, že prídeme o nejaké peniaze.“ „A čo znamená, že mám byť rozumný?“ spýtal sa učeň. „To znamená, že nebudeš dávať nijaké hlúpe sľuby,“ odpovedal šéf. Čestnosť a rozumnosť naozaj spolu veľmi úzko súvisia. Ak chceš byť v živote naozaj čestný, musíš byť aj dostatočne rozvážny. Nerozumné a unáhlené sľuby sa ľahko dávajú, ale ťažko plnia.

„Mnohí ľudia, ktorí nemajú nič iné, majú charakter.“ (J. L. Herold)

Zdroj: Poďme si číťať! Príbehy na každý deň č. 12