Záchranca i sudca

„A hľa, prijdem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, jaký bude jeho skutok. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, prvý i posledný.“ (Zj. 22, 12.13)

V jednom meste stál kôň s vozom, v ktorom spalo malé dieťa. Jeho majiteľ niekam odbehol. Koňa vyľakal neznámy zvuk a splašil sa. Mladý muž, ktorý šiel okolo, si uvedomil, že dieťa je vo veľkom nebezpečenstve. Postavil sa vozu do cesty a aj keď riskoval vlastný život, chytil koňa za uzdu, naskočil naň a zastavil voz. Keď zachránený chlapec vyrástol, stal sa z neho naničhodník. Stále mal problémy, pretože sa dopúšťal rôznych priestupkov. Jedného dňa stál pred súdom a čakal na vynesenie rozsudku za vážny zločin. Väzeň sa odkiaľsi dopočul, že sudca, ktorý mal vyniesť rozsudok, je človek, ktorý mu kedysi dávno zachránil život. Na základe tejto skutočnosti sa odvážil prosiť ho o milosť. Ako reagoval sudca na jeho žiadosť? Odpovedal mu: „Milý mladý muž, vtedy som bol vašim záchrancom; dnes som však vaším sudcom. Dnes musím nad vami vyniesť rozsudok.“ Jedného dňa povie Ježiš to isté hriešnikom, ktorí nehľadali jeho pomoc: „Dlho, veľmi dlho som bol vaším Záchrancom a chcel som vám odpustiť. Vy ste sa však o mňa nezaujímali, a tak som dnes vaším sudcom!“

„Deti sú nevinné a majú rady spravodlivosť, dospelí sú hriešni a radšej uprednostnia milosť.“ (G. K. Chesterton)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č.13