Anjeli

Citáty

„Vtedy som povedal: Hľa, idem – v záhlaví knihy je napísané o mne -, aby som činil, ó, Bože, tvoju vôľu.“

Židom 10,7

Anjeli

V jednom zbore sa učiteľ spýtal detí, ako podľ ich predstáv anjeli v nebi konajú Božiu vôľu.

Prvé dieťa odpovedalo: „Anjeli ju vykonajú hneď.“

Druhé povedalo: „Robia to usilovne.“

Tretie dieťa poznamenalo: „Oni konajú Božiu vôľu vždy.“

Štvrté dodalo: „Robia to celým srdcom.“

Nakoniec vstal malý chlapček a povedal: „Urobia to bez toho, aby sa pýtali, prečo to majú urobiť.“

Keby to bola Božia vôľa, zasadil by som dnes dub – aj keby hneď zajtra prišiel Kristus. Martin Luther

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 14