Otec,ktorý nie je nikdy príliš zaneprázdnený

Stalo sa ti niekedy, že rodičia nemali na teba čas? Stalo sa ti, že si ich naozaj veľmi potreboval – no oni mali príliš veľa práce na to, aby si na teba urobili čas?
Ježiš rozumie, že ti to chýba. Najmenej raz sa tiež Jozef a Mária prejavili ako zaneprázdnení, neprítomní rodičia.Iste si spomínate na ten príbeh. Keď mal Ježiš dvanásť rokov vydal sa s rodičmi do Jeruzalema, kam chodili každý rok. Cez Veľkonočné sviatky sa Mária s Jozefom zúčastnili všetkých slávností – v chráme uctievali Boha, trávili čas s priateľmi, jedli výborné jedlá, navštívili tiež príbuzných, s ktorými sa nevideli celý rok, jednoducho si vychutnávali prestávku od ťažkej práce, ktorú konali v Nazarete. Po slávnosti sa manželia vydali na spiatočnú cestu. A tu nastal problém – vo svojej zaneprázdnenosti niekde zabudli na Ježiša. Až keď prešli jeden deň cesty smerom k Nazaretu- uvedomili si, že nie je s nimi Ježiš. Otočili sa a utekali späť. Viete si predstaviť ich zúfalé myšlienky? “ Čo sme to urobili? Boli sme tak zaneprázdnení, že sme stratili nášho syna. Ach, nie, vlastne sme stratili Božieho syna, stratili sme Mesiáša!“ Tri dni boli odlúčení od svojho syna. A ako väčšine rodičov, sa aj Jozefovi a Márii uľavilo, keď ho našli v poriadku. A ako väčšina rodičov – aj oni vinili syna za to, že sa stratil. „Čo si nám to urobil, synček? Hľa, tvoj otec i ja sme ťa s úzkosťou hľadali.“, riekla Mária. Áno, Ježiš vie, aké to je, mať zaneprázdnených rodičov.
Máte niekedy pocit, že váš nebeský Otec nemá tiež na vás práve čas? Úprimne! Netrápi vás niekedy táto myšlienka?
– Je „predsedom správnej rady“,
– má plné ruky práce, tak veľa závažných vecí vyžaduje jeho
pozornosť,
– má na starosti celý vesmír,
– milióny „prosebných“ modlitieb, na ktoré musí odpovedať
– mnohí ľudia majú závažnejšie problémy, ako sú tie moje –
napr. tí, čo prežili nedávne zemetrasenia, vojnoví utečenci,
ľudia bez prístrešia a jedla …
Priateľa, vypočuj si jednu vzácnu pravdu – vzťah medzi tebou a tvojím Bohom je jedinečný. Je to, akoby na zemi neexistoval iný človek. Preto, že sa sám predstavil ako SOM, KTORÝ SOM – nemusíš sa o jeho pozornosť deliť. Si jeho jedinečným, najvzácnejším dieťaťom. Je to jedna z veľkých predností -mať všadeprítomného Otca.
“ A toto je tá smelá dôvera, ktorú máme k nemu, že o čokoľvek by sme prosili, podľa jeho vôle, čuje nás. A ak vieme, že nás počuje, keď o čokoľvek prosíme, vieme, že prosby, ktoré sme mu predkladali, máme naplnené.“ / 1.list Jánov 5,14-15/
Mohlo by sa stať, že by bol nebeský Otec natoľko zaneprázdnený, že by na teba nemal čas? Nie , nikdy! V žiadnom prípade. Tebe sa môže stať, že budeš príliš zaneprázdnený – a nezostane ti na Boha čas – ale ON MÁ NA TEBA VŽDYCKY ČAS.
“ A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.“ / Mat. 28,20/ Žijeme ešte stále na tomto svete? – Potom je teda náš nebeský Otec stále s nami!
Tento odkaz je určený pre vás osobne, rovnako ako bol určený pre prvých Ježišových nasledovníkov. Opakujte si to. Utvrdzujte sa v tom. VERTE TOMU!
„……/vaše meno/, ja som s tebou! Som vždy s tebou. Som s tebou navždy. Som s tebou po všetky dni až do skonania sveta. Amen.“
MÁTE OTCA, KTORÝ NIE JE NIKDY PRÍLIŠ ZANEPRÁZDNENÝ, ABY NEMAL NA VÁS ČAS. JE S VAMI VŽDYCKY, JE S VAMI STÁLE. SÁM VÁM TO RIEKOL!!!      / Zdroj: L.Erickson: Boh Otcom/