Otec,ktorý nie je nikdy príliš zaneprázdnený

Stalo sa ti niekedy, že rodičia nemali na teba čas? Stalo sa ti, že si ich naozaj veľmi potreboval – no oni mali príliš veľa práce na to, aby si na teba urobili čas?
Ježiš rozumie, že ti to chýba. Najmenej raz sa tiež Jozef a Mária prejavili ako zaneprázdnení, neprítomní rodičia.Iste si spomínate na ten príbeh. Keď mal Ježiš dvanásť rokov vydal sa s rodičmi do Jeruzalema, kam chodili každý rok. Cez Veľkonočné sviatky sa Mária s Jozefom zúčastnili všetkých slávností – v chráme uctievali Boha, trávili čas s priateľmi, jedli výborné jedlá, navštívili tiež príbuzných, s ktorými sa nevideli celý rok, jednoducho si vychutnávali prestávku od ťažkej práce, ktorú konali v Nazarete. Po slávnosti sa manželia vydali na spiatočnú cestu. A tu nastal problém – vo svojej zaneprázdnenosti niekde zabudli na Ježiša. Až keď prešli jeden deň cesty smerom k Nazaretu- uvedomili si, že nie je s nimi Ježiš. Otočili sa a utekali späť. Viete si predstaviť ich zúfalé myšlienky? “ Čo sme to urobili? Boli sme tak zaneprázdnení, že sme stratili nášho syna. Ach, nie, vlastne sme stratili Božieho syna, stratili sme Mesiáša!“ Tri dni boli odlúčení od svojho syna. A ako väčšine rodičov, sa aj Jozefovi a Márii uľavilo, keď ho našli v poriadku. A ako väčšina rodičov – aj oni vinili syna za to, že sa stratil. „Čo si nám to urobil, synček? Hľa, tvoj otec i ja sme ťa s úzkosťou hľadali.“, riekla Mária. Áno, Ježiš vie, aké to je, mať zaneprázdnených rodičov.
Máte niekedy pocit, že váš nebeský Otec nemá tiež na vás práve čas? Úprimne! Netrápi vás niekedy táto myšlienka?
– Je „predsedom správnej rady“,
– má plné ruky práce, tak veľa závažných vecí vyžaduje jeho
pozornosť,
– má na starosti celý vesmír,
– milióny „prosebných“ modlitieb, na ktoré musí odpovedať
– mnohí ľudia majú závažnejšie problémy, ako sú tie moje –
napr. tí, čo prežili nedávne zemetrasenia, vojnoví utečenci,
ľudia bez prístrešia a jedla …
Priateľa, vypočuj si jednu vzácnu pravdu – vzťah medzi tebou a tvojím Bohom je jedinečný. Je to, akoby na zemi neexistoval iný človek. Preto, že sa sám predstavil ako SOM, KTORÝ SOM – nemusíš sa o jeho pozornosť deliť. Si jeho jedinečným, najvzácnejším dieťaťom. Je to jedna z veľkých predností -mať všadeprítomného Otca.
“ A toto je tá smelá dôvera, ktorú máme k nemu, že o čokoľvek by sme prosili, podľa jeho vôle, čuje nás. A ak vieme, že nás počuje, keď o čokoľvek prosíme, vieme, že prosby, ktoré sme mu predkladali, máme naplnené.“ / 1.list Jánov 5,14-15/
Mohlo by sa stať, že by bol nebeský Otec natoľko zaneprázdnený, že by na teba nemal čas? Nie , nikdy! V žiadnom prípade. Tebe sa môže stať, že budeš príliš zaneprázdnený – a nezostane ti na Boha čas – ale ON MÁ NA TEBA VŽDYCKY ČAS.
“ A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.“ / Mat. 28,20/ Žijeme ešte stále na tomto svete? – Potom je teda náš nebeský Otec stále s nami!
Tento odkaz je určený pre vás osobne, rovnako ako bol určený pre prvých Ježišových nasledovníkov. Opakujte si to. Utvrdzujte sa v tom. VERTE TOMU!
„……/vaše meno/, ja som s tebou! Som vždy s tebou. Som s tebou navždy. Som s tebou po všetky dni až do skonania sveta. Amen.“
MÁTE OTCA, KTORÝ NIE JE NIKDY PRÍLIŠ ZANEPRÁZDNENÝ, ABY NEMAL NA VÁS ČAS. JE S VAMI VŽDYCKY, JE S VAMI STÁLE. SÁM VÁM TO RIEKOL!!!      / Zdroj: L.Erickson: Boh Otcom/

Králikova koncentrácia

Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá , koho by zožral.  1 Petrova 5,8

Ak si niekedy budete chcieť zasúťažiť s králikovou drzosťou , určite prehráte. Veľké, okrúhle, nemihajúce oko sa uprene zahľadí na daný predmet a zviera sa nepohne, kým nemusí utekať . Králik vidí každým smerom vďaka umiestneniu jeho očí po oboch stranách hlavy. Na bystrom zraku a rýchlom behu závisí jeho bezpečnosť.

Keď králik na vás sústredí svoj zrak, je dôvod veriť, že odblokuje všetky ostatné veci, okrem nejakého predmetu, ktorý sa pohybuje a naznačuje nebezpečenstvo.

Keď sa králiky narodia, sú slepé, nahé a úplne bezmocné. Po desiatich dňoch sú ich oči veľké a okrúhle, a o štrnásť dní poskakujú za svojou matkou. Jediné zviera, ktoré dokáže predbehnúť králika, dokonca aj v tomto mladom veku je kojot, ktorý sa pohybuje rýchlosťou až 70 kilometrov za hodinu.

Králik je vždycky pripravený na útek. Keď najbližšie nejakého uvidíte, stojte a v tichosti ho sledujte. Zistíte, ako šklbe svojimi svalmi, a je vždy pripravený vyskočiť. Pritom na vás bude pozerať nemihajúcimi očami. V tejto chvíli ste hlavným predmetom jeho sústredenia. Ak teraz urobíte jediný pohyb, ktorý si bude interpretovať ako nebezpečenstvo, bude bleskurýchle preč. Ale keď ho budete pozorovať dostatočne dlho, pravdepodobne sa vráti späť k potrave. No jeho pozornosť bude stále zameraná na vás, pre prípad, že sa stanete nebezpeční.

Králik koordinuje všetky svoje pohyby cez oči a správy, ktoré dostáva z toho čo vidí. Jeho jednoduchý mozog je naprogramovaný tak, aby mu povedal kedy je čas utekať a kedy je bezpečné zostať. Nikdy neprestane byť ostražitý a je vždy pripravený reagovať na nebezpečenstvo.

Keď pôjdeme za svojimi dennými povinnosťami, urobíme dobre, ak budeme pamätať na králika a budeme mať oči do široka otvorené, aby sme videli nebezpečenstvo. Pretože, ako nás dnešný text varuje, satan je stále v pohybe a hľadá si korisť. A som presvedčený, že zvlášť striehne na kresťanov, ktorí nie sú na stráži.

Cena jedinej chvíle

Napriek tomu, že rýchle autá, lietadlá, rýchlovlaky a mnohé spotrebiče dokážu výrazne ušetriť náš čas – aj tak nemáme na mnohé veci čas.
ČAS – na chvíľku sa zastaviť pod stmavnutou večernou oblohou a pozorovať Mars, či strieborný Mesiac,
– poprechádzať sa v parku -len tak – po koberci farebného jesenného lístia,
– na chvíľu si sadnúť k peknej knihe,
– napísať trochu dlhší dopis svojmu priateľovi,
– po pracovnom dni zaklopať na dvere, za ktorými žije niekto,kto už má síce času habadej, ale zúfalo túži po tom, aby mal niekto aspoň chvíľku pre neho …
Hodnotu týchto chvíľ si väčšinou uvedomíme v okamžiku, kedy sa nám v priebehu sekundy zrúti život. Pred niekoľkými rokmi za takúto malú chvíľku uhoreli na ceste štyria ľudia. Stačil dážď, klzká vozovka, chvíľka nepozornosti – a len pár nešťastných sekúnd .Ako memento tohto okamžiku-dnes leží na tomto mieste pohrebný veniec.
Pozerám sa naň – a znovu a znovu si uvedomujem, že raz i pre našu zem príde ten jediný okamžik, ktorý bude pre jedných neodvratným koncom a pre druhých začiatkom večnosti…
Kde budeš v tej chvíli ty a kde budem ja?/ Zdroj:V.G /
“ A teraz vy, ktorí hovoríte: Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a do toho
mesta a pobudneme tam rok a budeme obchodovať a zarábať – vy predsa neviete , čo bude zajtra s vaším životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom zmizne.Namiesto toho, aby ste povedali: Ak bude Pán chcieť , budeme žiť a vykonáme to alebo ono… Jak.4,13-15
“ Preto, ako hovorí Duch Svätý: Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia…“ Žid. 3,7
“ Ja len Tebe dôverujem, Hospodine. Povedal som: Ty si môj Boh, v Tvojej ruke je môj čas …“ Žalm 31,15-16

Svätyňa – dom Hospodinov

Ex. 15,17. – „Dovedieš ho (Hospodinov ľud) a zasadíš na svojom vlastnom vrchu, na mieste, ktoré si urobil svojím príbytkom, Hospodine, do svätyne, Pane, čo Tvoje ruky založili.“

Úvod – Dobré ránko – 15.5.2011 – List vo fľaši

Richard M. a Jo Ann Davidsonovci – BT2011 v Hrabove téma svätyňa

– čo má svätyňa spoločné s naším budúcim domovom?

– Čo by ste si želali od P.B., ak by ste mali len 1 možnosť? Akú otázku mu položiť?

– čo si žiadal Dávid ?

Žalm 27,4. „Jedno som prosil od Hospodina, to žiadať budem: môcť bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, vidieť láskavosť Hospodinovu a kochať sa v Jeho chráme.“

Žalm 23,6. – „Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy.“

– pre Dávida bola svätyňa resp. dom Hospodinov srdcovou záležitosťou, preto chcel Dávid postaviť Hospodinovi príbytok – 2.Sam. 7,1-2 – „Keď už kráľ býval vo svojom dome a Hospodin mu doprial pokoja od všetkých jeho okolitých nepriateľov, kráľ povedal prorokovi Nátanovi: Pozri, ja bývam v cédrovom dome, a truhla Božia je umiestnená medzi stanovými závesmi.“

– Hospodin ho však napomenul: 1.Pa.22,8. – „… Prelial si mnoho krvi a viedol si veľké boje. Nepostavíš môjmu menu dom, pretože si prelial predo mnou mnoho krvi na zem.“

– Hospodin mu oznámi že „príbytok“ pre Hospodina postaví jeho potomok

– keď teda Dávid zistil, že on sám nebude môcť vybudovať Hospodinov dom, začal zhromažďovať materiál (zlato, striebro, drevo, kameň, bronz, železo, drahokamy,..), pripravil kňazov a učiteľov, 288 spevákov, 4000 muzikantov, Dávid vymyslel aj nové hudobné nástroje….

– nie len Dávid mal svätyňu v úcte

– Mojžiš venuje svätyni 50 kapitol

– Ján v Zjavení popisuje 7 scén, ktoré  sú zamerané na svätyňu

– aj adventní priekopníci mali pozornosť upriamenú na svätyňu

– je aj pre nás dnes svätyňa dôležitá, alebo je to niečo čo bolo v minulosti spojené s obetným systémom a pre nás to má skôr historický význam, aby sme lepšie pochopili minulosť Izraelského ľudu?

– ako to bolo medzi P.B. a jeho stvorenstvom pred ich pádom do hriechu ?

Jer. 17,12 – „Trón slávy, vyvýšený od počiatku, je miesto našej svätyne.“ (SEP) – text hovorí, že svätyňa existovala od počiatku, ešte pred pádom do hriechu

– žalospev nad kráľom Týru Ez. 28,13.14. – „Bol si v Božej záhrade, v Édene, rozličnými drahokamami bol si pokrytý: … Urobil som ťa jagavým cherubom uzavierajúcim prístup, bol si na svätom Božom vrchu, v strede ohnivých kameňov si sa prechádzal.“

Job 1,6. –„Istého dňa, keď sa synovia Boží prišli postaviť pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan.“

– svätyňa v nebi bola od počiatku a princípy, ktoré vidíme u pozemskej svätyne boli a sú aj v nebeskej svätyni – hovoria o tom hore uvedené verše => P.B. chce bývať so svojím stvorenstvom

– prvá zmienka o svätyni v Biblii – zasľúbenie do budúcna (Mojžišova Pieseň)

– Mojžišova pieseň – Ex. 15,17. – „Dovedieš ho (Hospodinov ľud) a zasadíš na svojom vlastnom vrchu, na mieste, ktoré si urobil svojím príbytkom, Hospodine, do svätyne, Pane, čo Tvoje ruky založili.“

– svätyňa = vytvorená Božími rukami, Boží príbytok, kde bude prítomný – privedený Hospodinov ľud (Boží ľud)

– verš nehovorí len o svätyni, ale naznačuje že to bude Boží príbytok spolu so svojím ľudom t.j. P.B. mal/má záujem byť, prebývať uprostred svojho ľudu    –  je to tak?

– čo hovorí Hospodin, keď prikázal Mojžišovi postaviť svätostánok

Ex. 25,8.„Nech mi postavia svätyňu a budem bývať uprostred nich.“

P.B. chce bývať so svojim ľudom už tu na zemi

– svätyňa je symbolom Božej prítomnosti na zemi, centrom bohoslužby, miestom stretávania sa Boha so svojim ľudom – bohoslužby a v (SZ) aj centrom obetného systému, ktorý symbolizoval plán záchrany

– čo obsahovala pozemská svätyňa: (EGW PP 352-353)

posvätný chlieb sa predkladal Hospodinovi ako stála obeť – predstavoval skutočnosť, že človek je svojimi telesnými aj duševnými potrebami závislý od Boha – telesný i duševný pokrm = Chlebom života je J.K.

sedemramenný svietnik – svetlo = svetlom sveta je J.K.

kadidlový oltár – dym z kadidla, ktorý sa vznášal k Bohu s modlitbami Izraela symbolizuje Kristove zásluhy, jeho príhovor za ľudí i jeho dokonalú spravodlivosť

truhlu zmluvy s kamennými doskami, na ktorých bol napísaných BZ – 10BP boli základom zmluvy medzi Bohom a Izraelcami – zákon vyjadroval Boží charakter

zlatý vrchnák nazývaný zľutovnica bol na truhle zmluvy a po oboch stranách boli na ňom zlatí cherubi; každý z nich mal jedno krídlo rozpäté nahor a jedným si zakrýval telo na znamenie úcty a pokory – tým bola zvýraznená úcta nebešťanov k Božiemu zákonu a aj ich záujem o plán vykúpenia =

– BZ – 10BP vynášal rozsudok smrti nad hriešnikom, ale nad zákonom bola zľutovnica, nad ktorou sa zjavovala Božia prítomnosť a z ktorej kajúcemu a po zmierení túžiacemu hriešnikovi prichádzalo odpustenie.

– ako fungovala pozemská svätyňa?

obeť za jednotlivca – kajúcny hriešnik priviedol svoju obeť (ovečka) k dverám svätostánku – predsieň, položil ruku na hlavu obet. zvieraťa a vyznal svoje hriechy; tým svoje viny symbolicky preniesol na nevinnú obeť; keď potom zviera sám zabil kňaz preniesol krv do svätyne a kropil ňou pred oponou, za ktorou, bola truhla zmluvy so zákonom, ktorý hriešnik prestúpil; týmto obradom sa hriech prostredníctvom krvi obrazne dostal do svätyne

denné obetovanie baránkov (tzv. ustavičná zápalná obeť) malo naučiť ľudí, že neustále potrebujú Boha a že od neho závisia

– len Boh môže darovať odpustenie hriechov,

– len Boh nás môže svojou milosťou prijať za svoje deti,

– celý obetný systém symbolizoval plán spásy – smrť J.K.

– (EGW-PP 353-354) každodenné obetovanie baránkov nemalo byť len formálnym rituálom, mal to byť čas, keď sa veriaci zhromaždili pred svätostánkom a rozjímali. Skôr ako prostredníctvom kňaza a jeho bohoslužby prišli do Božej prítomnosti, spytovali si svedomie a vyznávali svoje hriechy. Obrátení tvárou k svätyni sa spoločne ticho modlili. Ich prosby sa s vôňou kadidla vznášali k Bohu a ich viera sa utiekala k zásluhám Vykupiteľa, ktoré znázorňovala zmierna obeť.

– význam svätostánku (IPB 176-178)

– Hlavný význam svätostánku – svätyne

Ex. 29, 43-46. – „Tam sa budem stretať s Izraelcami; bude to miesto posvätené mojou slávou. Posvätím aj svätostánok i oltár; Árona i jeho synov si vysvätím na kňazskú službu. Prebývať budem uprostred Izraelcov a budem ich Bohom. Poznajú, že ja, Hospodin, som ich Bohom, ktorý som ich vyviedol z Egypta, aby som prebýval uprostred nich; ja som Hospodin, ich Boh.“

Pán v svojej sláve skutočne prišiel prebývať medzi svoj ľudurobil všetko preto aby bol ich Bohom

– Hospodinovi nešlo len o obete a zápaly, chce bývať so svojím ľudom

(zamýšľaný 3. chrám v Jeruzaleme na chrámovej hore)

– mení to trošku pohľad na SZ svätyňu – dom Hospodinov

Aplikácia do života :

– ako si predstavujete svätyňu v budúcnosti, bude ešte vôbec?

– kde budú bývať vykúpení zo zeme (niekde v samostatných chalúpkach mimo hlavného diania, mimo Božieho trónu, alebo v prepychovom paláci.?

– čo hovoril J.K. keď sa pripravoval na odchod k svojmu Otcovi?

Ján 14,2. – „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?“

– J.K. hovorí o príbytkoch v dome svojho Otca,

– dom neb. Otca je jeden, ale príbytkov je mnoho

– dom už existuje ale aj príbytky už ako keby boli „skoro hotové – „ hrubá stavba“ ešte nie sú „skolaudované“

– možno to, čo ešte chýba na príbytku je vizitka s našim menom

– je veľmi odvážne nazvať miesto, o ktorom hovorí J.K. ako dome svojho Otca „svätyňou“ alebo Novým Jeruzalemom

– jediná existujúca svätyňa je teraz v nebi a J.K. tam súži ako náš Obhajca…

Zid. 9, 11.24 – „Ale keď prišiel Kristus, Veľkňaz budúcich hodnôt, vošiel raz navždy do svätyne cez väčší a dokonalejší stánok, nie rukou urobený, to jest nie z tohto stvoreného sveta,… Lebo Kristus nevošiel do svätyne rukou urobenej, ktorá je len obrazom pravej, ale (vošiel) do samého neba, aby sa teraz zjavil pred Bohom ako náš zástanca.“

– dnes môžeme povedať že J.K. je ako veľkňaz v nebeskej svätyni a koná pre nás službu zmierenia

– keď sa skončí v nebi vyšetrovací súd, niečo sa zmení, ale princíp zostáva

Ján 14,2. – „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?

– prečo príde J.K. pre svojich, keď im pripraví príbytky?

– chce bývať s nimi, bez nich by v nebi niečo, niekto chýbal/o, bolo by mu bez nich smutno, veď kvôli nim prišiel na túto zem, aby ich vykúpil

– Ján 17,24. –„Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu,…“

aj pre nový Jeruzalem bude platiť, že P.B. chce bývať so svojim ľudom?

– čo má Nový Jeruzalem a svätyňa spoločné

Zj. 21,116. – „Mesto je postavené do štvorca, jeho dĺžka je toľká ako šírka. Trstinou odmeral mesto na dvanásťtisíc honov. Jeho dĺžka, šírka a výška sú rovnaké.“ –   svätyňa svätých mala tiež podobu kocky (10 resp. 20 lakťov)

Zj. 21,3.„Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi,…“

Zj. 21,22.23. – „Ale chrám som v ňom nevidel, lebo Pán Boh vševládny a Baránok mu je chrámom. Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo sláva Božia ho osvecuje a Baránok mu je sviecou.„

– Nový Jeruzalem, neobsahuje chrám, chrám nahrádza prítomnosť P.B. a J.K (Boh Otec a Baránok)

– P.B. chce bývať so svojim ľudom

– Hospodin hovorí Iz. 56,7. – „..lebo môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.“

Mt.21,13-14. – „a riekol im: Napísané je: Dom môj bude sa volať domom modlitby, (pre všetky národy Mk 11,..) ale vy robíte z neho peleš lotrov. Tu pristúpili k Nemu v chráme slepí, chromí a uzdravoval ich.“

– J.K. pri vyčistení chrámu hovorí: Dom môj sa bude volať domom modlitby – čo znamenalo že na tomto mieste sa veriaci mali stretávať s P.B. (či už cez obete, modlitby, chválením, piesňami) a to pre všetky národy

– ako sa volá náš stánok – modlitebňa

– čo to znamená ?

EGW – Z pokladu svedectiev 2 (140) – modlitebňa je svätyňou pre cirkevný zbor

– modlitba – rozhovor s P.B. – stretnutie so svojím Bohom

– P.B. chce mať tu so svojim ľudom spoločenstvo, chce byť s nami

– chce nám odovzdať požehnanie, ktoré má pre nás pripravené – zasľúbil to

– chce nás uzdraviť nie len telesne, ale predovšetkým duševne – duchovne

– chce, aby sme boli pripravovaní na stretnutie s ním už tu na zemi

– chce nám povedať, že nám odpúšťa a že nás má stále rád

Pretože aj život v novom Jeruzaleme bude o spoločenstve s Bohom a s J.K.


Let kolibríka

No, ja by som istotne hľadal silného Boha … ktorý činí veľké veci a nevyzpytateľné, prepodivné a mnohé, že im niet počtu.  Job 5,8.9

Vždycky žasnem, že v Božej prírode je toľko nevyspytateľných a prepodivných vecí, ktoré môžeme obdivovať. Niečo tak bežné a dobre známe, ako je let kolibríka, je také komplikované, že takmer prekračuje moju schopnosť pochopiť to.

Kolibrík je vďaka špeciálnym kostným a svalovým štruktúram jediným vtákom, ktorý dokáže lietať obrátený dolu hlavou, dopredu, hore,dolu a zo strany na stranu. Pri vzlietaní z hniezda začne trepotať krídlami ešte v sede tak, že hneď pri vzlete dosiahne takmer plnú rýchlosť. Ak je pri spore o územie napadnutý spredu, tento malý vták urobí salto, niekoľko metrov letí dolu hlavou a potom sa vráti do normálnej polohy.

Krídlové svaly kolibríka predstavujú viac než štvrtinu jeho hmotnosti. Keďže sa na krídla spolieha takmer pri každom pohybe, je pochopiteľné, že svaly má tak dobre vyvinuté. Zdá sa, že väčšina druhov kolibríkov nevie chodiť ani skákať a preto lietajú, aj keď sa chcú pohnúť len o pár centimetrov.

Aj keď sa zdá, že kolibrík trepoce krídlami oveľa rýchlejšie než iné vtáky, v skutočnosti urobí menej pohybov za sekundu než mnohé iné, väčšie vtáky. Väčšina z nich vytvára letovú silu pohybom krídla smerom dolu. Kolibrík vytvára vzletovú silu pohybom hore i dolu, preto žiadny pohyb nevychádza nazmar. Kolibríky, ktoré vážia len päť gramov, trepocú svojími krídlami dvadsať až dvadsaťsedemkrát za sekundu. Sýkorky, ktoré vážia dvakrát toľko, pohybujú svojimi krídlami rovnako rýchlo. Teda vidíte, že hmotnosť neurčuje rýchlosť pohybu krídel.

Riadený a precízny let kolibríka z neho robí jedno z najpozoruhodnejších stvorení na Zemi. Nie je úžasné vedieť, že náš Boh dokáže stvoriť toľko prepodivných vecí, veľkých i malých a všetky ich udržiavať ?