Škrípete v noci zubami ?

Chrápanie je síce  oveľa nebezpečnejšie, ale aj škrípanie zubami /bruxizmus/ –  môže byť veľký / i partnerský/ problém.

Skúste toto:

+ najmenej hodinu pred spaním  n e j e d z t e

+ najmenej 8 hodín pred spaním nepite žiadny  k o f e í n o v ý  nápoj

+ najmenej 8 hodín pred spaním nepite žiadny  a l k o h o l

+ každý deň užívajte 200-400 mg  h o r č í k a

+ p r e s t a ň t e  o b h r ý z a ť  ceruzky, perá, nechty a vlaňajší perník

+ pod vedením skúseného fyzioterapeuta alebo psychoterapeuta sa naučte a v posteli pred  zaspávaním praktizujte  p r o g r e s í v n u

r e l a x a č n ú  t e c h n i k u / postupne a vedome uvoľňujte jednotlivé svalové skupiny nôh, rúk, trupu, šije a hlavy – keď sa to naučíte , zvládnete to aj za 2-3 minúty/

+ v kritických prípadoch môže byť veľmi užitočné používať na noc  c h r á n i č  c h r u p u , aký používajú boxeri alebo hokejisti / aspoň sa ukáže , či dýchate tak, ako sa patrí – nosom !?/ – váš zubný lekár vám môže dať vyrobiť vlastný chránič chrupu

+ o d b o r n ú  p o m o c  vyhľadajte okamžite, ak vám nočné škrípanie zubami spôsobí poškodenie chrupu alebo bolesti, či vykĺbenie čelustných kĺbov.

/Zdroj: I.Bukovský, Nová miniencyklopédia prírodnej liečby/