Cena jedinej chvíle

Napriek tomu, že rýchle autá, lietadlá, rýchlovlaky a mnohé spotrebiče dokážu výrazne ušetriť náš čas – aj tak nemáme na mnohé veci čas.
ČAS – na chvíľku sa zastaviť pod stmavnutou večernou oblohou a pozorovať Mars, či strieborný Mesiac,
– poprechádzať sa v parku -len tak – po koberci farebného jesenného lístia,
– na chvíľu si sadnúť k peknej knihe,
– napísať trochu dlhší dopis svojmu priateľovi,
– po pracovnom dni zaklopať na dvere, za ktorými žije niekto,kto už má síce času habadej, ale zúfalo túži po tom, aby mal niekto aspoň chvíľku pre neho …
Hodnotu týchto chvíľ si väčšinou uvedomíme v okamžiku, kedy sa nám v priebehu sekundy zrúti život. Pred niekoľkými rokmi za takúto malú chvíľku uhoreli na ceste štyria ľudia. Stačil dážď, klzká vozovka, chvíľka nepozornosti – a len pár nešťastných sekúnd .Ako memento tohto okamžiku-dnes leží na tomto mieste pohrebný veniec.
Pozerám sa naň – a znovu a znovu si uvedomujem, že raz i pre našu zem príde ten jediný okamžik, ktorý bude pre jedných neodvratným koncom a pre druhých začiatkom večnosti…
Kde budeš v tej chvíli ty a kde budem ja?/ Zdroj:V.G /
“ A teraz vy, ktorí hovoríte: Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a do toho
mesta a pobudneme tam rok a budeme obchodovať a zarábať – vy predsa neviete , čo bude zajtra s vaším životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom zmizne.Namiesto toho, aby ste povedali: Ak bude Pán chcieť , budeme žiť a vykonáme to alebo ono… Jak.4,13-15
“ Preto, ako hovorí Duch Svätý: Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia…“ Žid. 3,7
“ Ja len Tebe dôverujem, Hospodine. Povedal som: Ty si môj Boh, v Tvojej ruke je môj čas …“ Žalm 31,15-16