Tma a veľké mačky

Potom im zase hovoril Ježiš a riekol: Ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. Ján 8,12

Ako všetci vieme, existuje veľký počet členov čeľade mačkovitých, ktorí lovia len v noci. Môžeme sa dočítať, že určití uctievači diabla v niektorých krajinách sa obliekajú do kože týchto zvierat a potom pod rúškom tmy škodia iným ľuďom.

Z častí sveta, kde sa nachádzajú voľne žijúce mačkovité šelmy ako leopardy, tigre a jaguáre, neustále prichádzajú správy, že fúzy týchto zvierat zabíjajú bez toho, aby zanechali stopy o príčine smrti.

Jeden prírodovedec, ktorý študoval život afrických zvierat našiel skupinu domorodcov, ktorí mali tajný spolok bojovníkov zvaný Leopardský spolok. Len členovia tohto spolku vedeli, ako leopard žije, kde loví, alebo akú úlohu zohráva v Leopardskom spolku.

Prírodovedec sťahoval kožu z leoparda, aby si ju uchoval pre svoje štúdium. Raz počas sťahovania kože fúzy tohto zvieraťa zmizli. Vedec napokon zjistil, že ich vzal hlavný sťahovač koží, ktorého otec bol vodcom Leopardského spolku. Prostredníctvom tohto kožiara sa prírodovedec dozvedel, ako fúzy spôsobujú smrť.

Fúzy sa nasekajú na malé kúsky a pomiešajú sa s jedlom nič netušiacej obete. Potom uviaznu v žalúdočnj sliznici, čo vyvolá infekciu, ktorá zvyčajne spôsobuje smrť.

Obrady a skutky Leopardského spolku sú zlé. A praktizujú sa v temnote.

Takéto praktiky  zahŕňajú Ježišove slová: ,,Ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé,, (Ján 3,19). Ježiš nechcel povedať že tma noci je zlá. Hovoril o snahe zlých ľudí ukryť svoje zlomyseľné skutky.

Náš dnešný text sa môže rozumieť dvojako. Po prvé tak ,že osoba, ktorá nasleduje Ježiša sa nebude snažiť ukryť svoje skutky, pretože nemá čo skrývať. Po druhé tak, že život Ježišovho nasledovníka bude osvietený pravdou.