Strom bez ovocia

„Zostaňte vo mne a ja vo vás; ako letorast nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť.“ (Ján 15,4-5)

Keby ste sa vybrali v lete na dovolenku do Grécka, na jednom z jeho ostrovov môžete nájsť domov Hippokrata, otca modernej medicíny. V tejto oblasti môžete nájsť aj olivový strom, o ktorom sa hovorí, že je tu od jeho čias. Keby to bola naozaj pravda, tento strom by mal okolo 2400 rokov. Jeho kmeň je naozaj obrovský, ale úplne dutý. Je to vlastne len hrubá kôra a trochu dreva. Má len niekoľko vetiev, ktoré však musia byť podoprené drevenými podporami. Sem-tam sa na ňom nájde nejaký list a každý rok sa na ňom urodí niekoľko olív. Neďaleko od tohto stromu je olivový háj. Silné, zdravé a mladé stromy majú úzke kmene. Koruny týchto stromov sú obsypané listami, pod ktorými každý rok nájdete bohatú úrodu olív. Starý Hippokratov strom by sme samozrejme mohli nazvať olivovníkom, pretože spĺňa jeho základné vlastnosti, aj keď už dávno neplní svoju funkciu a neprínáša žiadané ovocie. Viete, že aj niektorí ľudia sú ako tento Hippokratov strom? Svojím tvarom a vonkajškom sa tvária ako „zaslúžilí a skúsení kresťania“, ale svoje poslanie už dávno neplnia a neprinášajú nijaké ovocie. Sú spokojní s tým, že budia dobrý dojem a majú slávnu minulosť.

„To, že chodíš do kostola, z teba neurobí kresťana, ako ani to, že chodíš do garáže z teba neurobí auto.“ (Billy Sunday)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 13