Rovnováhový zmysel morského raka

Zákon jeho Boha je v jeho srdci; jeho kroky sú isté. Žalm 37,31

Každý má zmysel pre rovnováhu, ktorý spôsobuje gravitačný zákon. Zdá sa, že všetky formy života majú akýsi orgán, ktorý ich vybavuje týmto zmyslom. U človeka sa tento orgán nachádza v polkruhových kanálikoch vnútorného ucha. Poloha kvapaliny v týchto kanálikoch (endolymfy) nepretržite informuje mozog o polohe a smere pohybu jedinca. Niekedy sa v dôsledku infekcie alebo pri rôznych fyzických problémoch tieto kanáliky poškodia. Následkom môžu byť závraty a v niektorých prípadoch aj strata vedomia.

Jeden z najzvláštnejších mechanizmov v orgáne rovnováhy má morský rak. V jeho hlave sa nachádzajú dve dutiny s malými otvormi na vonkajšej strane.  Aby tento zmysel rovnováhy fungoval, rak musí vziať dve zrnká piesku a cez maličký otvor vložiť jedno do každej dutiny.

Spočiatku si vedci neboli istí, či toto je naozaj rakovo rovnováhové zariadenie, a tak urobili skúšku. Opatrne vybrali pieskové zrnká a nahradili ich dvomi kúskami železa. Potom k rakovej hlave priložili magnet, čím železné čiastočky pritiahli k povrchu rovnováhovej dutiny. Pretože pieskové zrnká by ležali takto ak by zviera bolo hore nohami, rovnováhový zmysel teraz informoval zviera, že je obrátené hore nohami. Rak sa preto ihneď otočil a v tejto polohe zostal dovtedy kým magnet nebol odstránený a rovnováhový zmysel mu nevyslal impulz, aby si svoju polohu vyrovnal.

Každý človek má tiež zmysel pre duchovnú rovnováhu, ktorý nazývame svedomie. Hovorí nám, čo je správne a čo je nesprávne. To, čo informuje svedomie, či sme „správnou stranou hore,“ je Boží zákon. Aby jeho ľud mal správnu duchovnú rovnováhu, Boh zasľúbil: „Dám svoje zákony do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia“ (Židom 8,10). Ježiš je skala nášho spasenia. Jediný pravý zmysel rovnováhy nám dáva On. Bez neho náš zmysel pre duchovnú rovnováhu nefunguje správne a odovzdáva nám nesprávnu informáciu. Keď prijmeme Ježiša, naše ekvilibrium (rovnováha) sa napraví a naše kroky v neistom svete budú isté.