RADA DO ŽIVOTA

Mladý bankový úradník raz navštívil svojho šefa a povedal mu: “ Pán riaditeľ, chcel by som byť tak úspešný ,ako ste vy.  Mohol by ste mi poradiť , ako to môžem dosiahnúť?“  Riaditeľ mu odpovedal: “ Sadni si, chlapče. Dám ti radu, ktorá pozostáva len z dvoch slov –  správne rozhodnutia !“

“ To je veľmi dobrá rada! Ale ako zistím, ktoré rozhodnutia sú tie správne?“  – “ Na to je len jedno jediné slovo: skúsenosti „, odpovedal mu bankár.

“ No to je tiež veľmi dobrá rada! Ale ako človek získa skúsenosti?“ – pýtal sa ďalej mladý muž.

“ Aj teraz ti odpoviem len dvoma slovami –  z o   zlých   r o z h o d n u t í ! “  – odpovedal mu s úsmevom jeho šéf.

Pridaj komentár