Prehliadka mesta

„Prijde pýcha, prijde i hanba; ale u skromných je múdrosť.“ (Prísl.11, 2)

Vyhliadkový autobus premával po meste Washington. Turistický sprievodca upozorňoval návštevníkov na rôzne zaujímavosti. Keď prechádzali okolo Pentagonu, zmienil sa o tom, že túto budovu stavali rok a pol a daňových poplatníkov stála milióny dolárov. Všetci turisti si so záujmom prezerali budovu, len jedna drobná staršia dáma zapišťala: „U nás v Lyone by sme takúto budovu postavili za menej peňazí a za kratší čas!“

Ďalšia pamätihodnosť, na ktorú sprievodca turistov upozornil, bola budova súdu. Keď sa opäť zmienil o tom, že ju stavali takmer dva roky a stála veľa miliónov dolárov, žena opäť zopakovala. „V Lyone by sme takúto budovu postavili za menej peňazí a za kratší čas!“

Keď na svojej vyhliadkovej ceste prišli k slávnemu monumentu, vodič spomalil a pomaly prechádzal okolo. Sprievodca sa akosi odmlčal. Stará dáma bola veľmi zvedavá. „Hej,“ vykríkla na sprievodcu, „čo je táto vysoká biela budova za nami?“

Sprievodca sa pozrel von oknom, chvíľu akoby nechápavo hľadel a potom povedal: „Netuším pani. Včera tu ešte nestála.“

„Pohotová odpoveď je to, čo nás napadne zajtra.“ (M. Twain)

 

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 9