Pravidlá kresťanského života – Rim. 12,14-16

Rim 12,14-16„Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú; dobrorečte a
nezlorečte. Radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi; jedno a to isté
navzájom naproti sebe smýšľajúci; nie mysliaci na vysoké veci, ale nízke
nech vás zaujíma. Nebuďte rozumní sami u seba,“ (Roh)
„Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú; dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi; 16 Buďte navzájom jednej
mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených.
Nebuďte múdri sami pre seba.“ (SEkP)
„Tým, čo vám zle robia, želajte len dobré. Nenadávajte a neživte v sebe
nenávisť. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Žite vo vzájomnej
zhode. Nežeňte sa za veľkými vecami, ale venujte sa aj nepatrným ľuďom a
drobným úlohám. Nepokladajte sa za najmúdrejších a najšikovnejších.“
(NPK)

Úvod: Príbeh z knihy Každý ma šancu – Štyri preklady (141)
Štyria anglickí duchovní sa jedného dňa pustili do živej diskusie
o rôznych prekladoch Biblie. Jednému sa páčil preklad kráľa Jakuba. Bol
uchvátený nádhernou poetickou formou angličtiny. Druhému sa najviac páčil
štandardný revidovaný preklad, pretože bol doslovnejší a bližší k pôvodnej
hebrejčine a gréčtine. Tretí uprednostňoval nový preklad, lebo bol napísaný
súčasnou modernou angličtinou.
Štvrtý duchovný mlčal. Keď sa ho pýtali na jeho názor, napokon
odvetil: „Mne sa páči preklad mojej matky.“
Ostatní zostali šokovaní. Netušili, že jeho matka prekladala Bibliu.
„Veru prekladala,“ uisťoval ich. „Preložila ju do svojho života, do
každého dňa. Bol to ten najpresvedčivejší preklad, aký som videl a čítal.“… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2016.08-Pravidla krestanského zivota3-R 12,14-16