Námietky

„ako je napísané: Nieto spravedlivého ani jedného; niet toho, kto by rozumel, niet, kto by vážne hľadal Boha;“ (Rim. 3, 10.11)

 

Istý kazateľ vyhlásil vo svojom zbore zvláštne zhromaždenie, na ktorom bude mať každý príležitosť vyjadriť svoje námietky proti kresťanstvu.

Prišlo niekoľko stoviek ľudí. Prvý muž, ktorý sa prihlásil, povedal: „Členovia cirkvi nie sú vôbec lepší ako ostatní ľudia.“

„Kazatelia nie sú takí, akí by mali byť.“ povedal ďalší.

Zaznievali ďalšie a ďalšie námietky a pripomienky a kazateľ si ich všetky zapisoval.

„V cirkvi vládne pokrytectvo.“

„Zbor je klub zbohatlíkov.“

„Kresťania už vôbec neveria Biblii.“

Keď už nikto nemal ďalšiu námietku, kazateľ ešte raz prečítal celý zoznam. Papier potom položil bokom a povedal: „Priatelia, kritizovali ste kazateľov, členov cirkvi, Bibliu atď., ale ani jedna námietka nebola adresovaná proti môjmu Pánovi!“

A potom im celkom jednoduchými slovami začal kázať o Kristovi, ktorý jediný je dokonalý a bezchybný. Vyzval ich, aby nehľadeli na ľudí, ale prišli ku Kristovi a dôverovali mu, pretože on jediný ich nikdy nesklame.

„Vždy rob to, čo je správne. Niektorých tým potešíš – a zvyšok prekvapíš.“ (Mark Twain)

 

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 11

 

Prečo?

„Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.“ (Ján 3,16)

„Moje dieťatká, nemilujte slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou.“ (1. Ján. 3,18)

Jedného dňa položil slobodný muž svojmu priateľovi, otcovi štyroch detí, takúto otázku: „Prečo miluješ svoje deti?“

Otec chvíľu rozmýšľal, ale jediná odpoveď, ktorá mu napadla, bola: „Pretože sú to moje deti.“

Deti nepotrebujú urobiť nič, aby dokázali, že patria svojmu otcovi. Dobrý otec ich prijíma také, aké sú. Rovnako je to aj s Božou láskou k nám. Miluje nás takých, akí sme, pretože sme jeho deti. Je to jeho láska, ktorá nás motivuje opätovať mu lásku, dôverovať mu a žiť podľa jeho rád.

„Boh sa prestane hnevať zakrátko, milovať však neprestane nikdy.“

 

Zdroj: Život je zaujímavý

Kvet a špina

Malé dievčatko sa prechádzalo po záhrade. Zrazu si všimlo neobyčajne krásny kvet. Dlhú chvíľu obdivovalo jeho nádheru a tešilo sa z jeho vône. „Aký prekrásny kvet!“ zvolalo.

Pretože však nebolo spokojné s tým, čo videlo na povrchu, začalo skúmať, z čoho kvet vyrastá. Na svoje veľké prekvapenie zistilo, že jeho stonka končí v špinavej čiernej zemi.

„To je strašné!“ zakričalo zhrozené. „Tento kvet je príliš pekný na to, aby rástol v takej špine!“ Vytiahlo ho aj s koreňmi zo zeme a utekalo k vodovodu, aby ho umylo od špinavej hliny, ktorá bola na ňom nalepená. Netrvalo však dlho a kvet začal vädnúť a vysychať.

Keď záhradník uvidel, čo sa stalo, dievčatku vyčítal: „Zničila si môj najkrajší kvet!“

„Keď mne sa vôbec nepáčilo, že rastie v takej špinavej hline,“ hundralo dievčatko.

„Vieš,“ vysvetľoval jej záhradník, „ak chcem, aby rastlinka vyrástla a rozkvitla, musím ju zasadiť práve do tejto špinavej zeme. Bez nej by nikdy nemala taký nádherný kvet.“

„Hrdza skúša zlato a trápenie človeka.“ (J. A. Komenský)

 

Zdroj: Život je zaujímavý

Múdra krava

„Teda nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. Dosť má deň na svojom trápení.“ (Mat. 6,34)

S Johnom Wesleyom sa jedného dňa prechádzal kresťan, ktorý sa mu sťažoval na svoje problémy. Bol z nich celkom bezradný. Nevedel, čo si počať. Cestou sa dostali až ku kamennej ohrade, ponad ktorú vytŕčala hlavu krava. Wesley sa spýtal: „Viete, prečo táto krava pozerá ponad ohradu? Poviem vám to. Pretože cez ňu nevidí! A práve to musíte urobiť aj vy so svojimi problémami – musíte hľadieť ponad ne!

Čo patrí k úspechu?

  • Mať pri sebe peniaze a neminúť ich.
  • Vedieť znášať nespravodlivosť bez myšlienky na odplatu.
  • Prácu nielen začať, ale ju aj dokončiť.
  • Splniť si poctivo svoju povinnosť, aj keď ťa nikto nevidí a nekontroluje.
  • Vedieť prijať kritiku bez toho, aby si sa ňou nechal zlomiť.

„Nič netrvá večne, dokonca ani tvoje problémy.“ (Arnold H. Gleason)

 

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 11

Opatrný farmár

„Kto sleduje, či fúka vietor, nebude siať, a kto hľadí na oblaky, nebude žať.“ (Kaz. 11,4)

Pri starom farmárovi, ktorý sedel na schodoch pred ošarpaným domom, sa zastavil cudzinec, aby si vypýtal pohár vody.

„Ako sa darí obiliu?“ spýtal sa cudzinec farmára.

„Tohto roku som nezasial obilie.“

„Vždy som si myslel, že toto je obilninárska oblasť.“

„Bál som sa, že pred žatvou prídu silné dažde, preto som radšej nesial.“

„A čo kukurica?“

„Nemám ani kukuricu. Bál som sa, že ju napadne pleseň.“

Cudzinec, celý zmätený, ale vytrvalý, pokračoval: „Nuž, pane, a čo vaše zemiaky?“

„Nezasadil som ani zemiaky. Bál som sa, že by som ich musel striekať proti pásavke zemiakovej.“

„Pánabeka, človeče,“ čudoval sa cudzinec, „čo ste vlastne zasadili?“

„Nič,“ povedal farmár, „Pre istotu, aby sa zase nestala nejaká škoda.“

Strach nedovolil tomuto farmárovi, aby podstúpil nejaké riziko, v dôsledku čoho utrpel veľkú stratu.

Ak budeš vždy myslieť len na to, čo zlé by sa mohlo stať, strach ti bude úplne zväzovať ruky a nikdy sa ho nezbavíš. Pamätaj si zásadu – len ten nič nepokazí, kto nič nerobí.

„Človek z vlastnej skúsenosti zistí, že veci nedopadnú ani tak dobre, ako dúfal, ale ani tak zle, ako sa bál.“ (Jerome S. Bruner)

 

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 11