Nová mama

„Lepšie je zjavné karhanie ako skrytá láska. Verné sú rany od toho, kto miluje; ale hromadné sú bozky toho, kto nenávidí.“ (Prísl. 27,5-6)

„Ocko, potrebujem novú mamu.“

„A prečo potrebuješ novú mamu?“

„Pretože som od nej dostala výprask.“

„A prečo si dostala od mamy výprask?“

„Pretože som vraj nevychovaná.“

Každý svedomitý rodič mi určite dá za pravdu, ako ťažko je uplatňovať u svojich detí Bohom mu danú autoritu. Nie je ľahké udržať krehkú rovnováhu medzi prísnosťou a láskavosťou. Mnohí rodičia diktátorským správaním a tvrdosťou len posilňujú ducha vzbury u svojich detí. Iní, keď je ich autorita skúšaná, sa vzdávajú. Spomínam si na matku, ktorá chcela mať vždy posledné slovo. Dôsledkom toho bolo, že len čo svojmu dospievajúcemu synovi povedala nie, vypukla medzi nimi ostrá hádka. Po jednom takom ťažkom dni napokon rozhodila rukami a vykríkla: „Tak dobre, rob si čo chceš!“ A po chvíli dodala: „A teraz mi dokáž, že aj v tom ma neposlúchneš!“

„Možno dávať rady, ale nemožno naučiť konať.“ (Francois de la Rochefoucauld)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 4