Modlitba

Citáty

Práve preto sa všemožne usilujte a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie, k poznávaniu sebaovládanie, k sebaovládaniu vytrvalosť, k vytrvalosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú oddanosť, k bratskej oddanosti lásku.

Druhý Petrov list 1,5-7

Iba trpezliví ľudia dokážu zmeniť svet okolo seba.

Romain Gary

Modlitba

Milý nebeský Otec, chceš, aby sme dnes niesli svoj kríž, ktorý je ničím v porovnaní s krížom, ktorý niesol Tvoj milovaný Syn za nás. Pomôž nám, aby sme boli trpezliví, keď nás bude niekto ponižovať, aby sme nevybuchli od hnevu a nemali v srdci túžbu pomstiť sa, keď nám bude niekto krivdiť. Namiesto toho v nás prebuď súcit s tými, ktorí nás nenávidia – veď škodia viac sebe ako nám. Zmiluj sa, Pane, nad nami práve tak, ako nad nimi. Nedovoľ, aby ich alebo nás stihol spravodlivý trest za naše hriechy. Zmeň, prosím, naše srdcia a nauč nás navzájom si odpúšťať. Amen.

Olaus Petri

Zdroj: www.dobreranko.sk