Kto koho vychováva?

„Prisahám, že nevojdete do zeme, vzhľadom na ktorú som bol pozdvihol svoju ruku prisahajúc, že vás osadím v nej, krome Kálefa, syna Jefunneho, a Jozuu, syna Núnovho. Ale vaše malé deti, o ktorých ste povedali, že budú za lúpež, tie ta vovediem, a poznajú zem, ktorou ste vy pohŕdli.“ (4. Moj. 14, 30-31)

Aj keď rodičia malého Miloša neboli kresťanmi, učili ho Ježišovu modlitbu „Otče náš“. Vždy večer pred spaním sa s ním krátko pomodlili: „Drahý Bože, požehnaj ocka, mamku i Miloška a urob ho dobrým chlapcom.“ Keď Miloško povyrástol, modlil sa túto modlitbičku sám.

Raz večer, keď sa pomodlil, spýtal sa mamy: „Mami, ty sa modlíš?“

„Nie, zlatko.“

„A ocko sa modlí?“

„Nikdy som ho nepočula modliť sa.“

„Tak prečo sa ja musím modliť?“

„Aby si bol dobrý. Nechceš byť azda dobrý?“

„Chcem byť dobrý. Ale prečo sa ty a ocko nemodlíte?“

„Nás to rodičia nenaučili.“

„Mami, nemyslíš si, že od takého chlapca, ako som ja, čakáte príliš veľa? To sa mám modliť za celú rodinu? Myslím si, že ty a ocko by ste mi mali aspoň trochu pomôcť.“

A tak chtiac-nechtiac rodičia sa začali modliť tiež.

***

253 kresťanom bola položená otázka: V akom veku si sa rozhodol pre Krista?

Do 20-tich rokov – 138

Od 20 do 30 rokov – 85

Od 30 do 40 rokov – 22

Od 40 do 50 rokov – 4

Od 50 do 60 rokov – 3

Od 60 do 70 rokov – 1

Nad 70 rokov – 0

„Bolo by možné rodiť vychované deti, keby boli vychovaní ich rodičia.“ (J. W. Goethe)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č.13